Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Ledare

Ska vi hjälpa här eller där?

Ledare Behov av internt kristet samtal Det finns debatter där de olika sidorna gräver ner sig så djupt i respektive dike att man inte längre ser – än mindre förstår – den andra sidan.... torsdag 00:00

Ledarkrönikor

De allra flesta av oss skulle kunna och behöva läsa mer kristen uppbyggelselitteratur.

Jag är ute en del i olika kyrkor och predikar, har ledarseminarier och bibelstudier. Jag tror på det fysiska mötet och den muntliga förkunnelsen men...

Gästkrönikor

Du valde mig innan jag kunde säga ett ord.

Gästkrönika Jens Charlieson fredag 00:00

Nyhetskommentarer

1968 formade kyrkans Israelsyn

Israelkommentar. Vänsterpolitik blev teologi Få ämnen delar i dag den världsvida kyrkan lika mycket som inställningen till staten Israel. På ena sidan finns väckelsekristna av olika... torsdag 00:00