Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

Administration och kundtjänst

Henrik Lundell
ekonomi- och adm.chef
018-430 40 53
henrik.lundell@varldenidag.se

Monika Björk
kundtjänst, växel och reception
018-430 40 52
monika.bjork@varldenidag.se

Elizabeth Lundqvist
ekonomi (mammaledig)
018-430 40 54
elizabeth.lundqvist@varldenidag.se

Redaktion

Lukas Berggren
vd, ansvarig utgivare
och chefredaktör
018-430 40 41
lukas.berggren@varldenidag.se

Jonas Adolfsson
redaktionschef
018-430 40 42
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktionssekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Sven Almkvist
redaktör för Tro och liv
018-430 40 47
sven.almkvist@varldenidag.se

Karin Nytomt
redaktör för Feature
018-430 40 13
karin.nytomt@varldenidag.se

Samuel Teglund
journalist
samuel.teglund@varldenidag.se

Sara Andersson
journalist
018-430 40 10
sara.andersson@varldenidag.se

Jonas Bergkvist
redigerare
018-430 40 93
jonas.bergkvist@varldenidag.se

Cathrine Ringbäck
redigerare
018-430 40 36
cathrine.ringback@varldenidag.se

Julia Nordh
redigerare
018-430 40 45
julia.nordh@varldenidag.se

Carin Johansson
korrektur
018-430 40 38
carin.johansson@varldenidag.se

Emelie Björhag
journalist (mammaledig)
emelie.bjorhag@varldenidag.se

Marknad

Lars Magnusson
marknadschef
018-430 40 70
lars.magnusson@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
annons, säljare
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Jenny Antonsson
prenumeration och administration
jenny.antonsson@varldenidag.se

Johan Ahxner
administration
johan.ahxner@varldenidag.se

Elisabeth Sollerfors
annonsproducent
elisabeth.sollerfors@varldenidag.se

Jerusalem – dåtid, nutid och framtid

Låt oss då välkomna himlen till vår vardag.

Inför söndag Lina Nielsen Hebreerbrevet 4:14–16 (SFB15) Vi lever i en brusten värld och det visar sig både i det stora och i det lilla. Nyheterna berättar om lastbilar som kör...