... han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud.
1 Kor 1:4

Världen idag

Om Världen idag

Världen idag är en rikstäckande och obunden nyhetstidning på kristen  grund. Den startade som veckotidning i september 2001 och blev  tredagarstidning i maj 2004. Tidningen kommer ut på måndagar, onsdagar och  fredagar. Och ständigt på webben.

Redan första året publicerades avslöjande artiklar som nominerades till  Stora journalistpriset och vann Guldspaden. Ett signum för Världen idag är  en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig  opinionsbildning.

Tidningen har dessutom en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om  kristen tro och kristet tänkande. Genom människors vittnesbörd och  berättelser från församlingar är tidningen också en röst för förnyelse och  väckelse inom kristenheten.

Ledarskribenter på Världen idag är Per Ewert, Ruth Nordström, Stefan  Swärd, Siewert Öholm och tidningens chefredaktör Lukas Berggren. Andra  frekventa skribenter är bland annat Stefan Gustavsson, Joakim LundqvistLinda Bergling, Andreas Nielsen, Dan Salomonsson, Hans Weichbrodt, Berit  Simonsson, Tomas Sandell och Olof Edsinger.

Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av  kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare  tillhör pingströrelsen. Tidningen har 900 aktieägare och ordförande i  styrelsen är Per-Olof Eurell. Lukas Berggren är vd, ansvarig utgivare och  chefredaktör.
 

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 6420, 751 36 Uppsala
Besöksadress: Kristallen/Axel Johanssons g 4-6
Telefon: 018-430 40 00
E-post: info@varldenidag.se

Administration och kundtjänst

Henrik Lundell
ekonomi- och adm.chef
018-430 40 53
henrik.lundell@varldenidag.se

Monika Björk
kundtjänst, växel och reception
018-430 40 52
monika.bjork@varldenidag.se

Elizabeth Lundqvist
ekonomi (mammaledig)
018-430 40 54
elizabeth.lundqvist@varldenidag.se

Redaktion

Lukas Berggren
vd, ansvarig utgivare
och chefredaktör
018-430 40 41
lukas.berggren@varldenidag.se

Camilla Lindmark Hörlin
redaktionssekreterare
018-430 40 33
camilla.lindmark.horlin@varldenidag.se

Samuel Teglund
nyhetsredaktör
samuel.teglund@varldenidag.se

Eva Skog
redaktör för Feature
och fördjupning
018-430 40 47
eva.skog@varldenidag.se

Sven Almkvist
redaktör för Tro och liv
018-430 40 47
sven.almkvist@varldenidag.se

Jonas Adolfsson
redaktör för Församlingsliv och Vittnesbörd
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Siewert Öholm
debattredaktör
siewert.oholm@varldenidag.se

Jonas Bergkvist
redigerare
018-430 40 93
jonas.bergkvist@varldenidag.se

Emelie Björhag
journalist (mammaledig)
emelie.bjorhag@varldenidag.se

Marknad

Lars Magnusson
annonschef
018-430 40 70
lars.magnusson@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
annons, säljare
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Jenny Antonsson
annons och kundtjänst
jenny.antonsson@varldenidag.se

Vardagstro Special – Tigleth Malkey

Det som är odelbart har delats upp, så att kyrkan nu talar kluvet.

Dan Salomonsson Flera olika studier presenterar samma resultat: Sverige är att av världens mest sekulariserade länder. Detta i kombination med en långt driven...