Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar · Publicerad 15:09, 27 maj 2018

En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga förklaringar till det överraskande klara utfallet i fredagens folkomröstning i Irland om huruvida aborter ska förbli förbjudna i grundlagen.

En klar majoritet på drygt två tredjedelar av väljarna stödde till sist ja-sidans linje att ta bort författningens åttonde tillägg om att republiken skyddar det ofödda barnets liv.

Valutslaget är näst intill exakt tvärtom jämfört med då detta tillägg till författningen introducerades år 1983. Då röstade 66,9 procent av irländarna för att ge såväl det ofödda barnets liv som modern grundlagsskydd. I snitt har alltså stödet för den abortliberala sidan stigit med en procentenhet av befolkningen per år sedan dess.

Om katolska kyrkan och dess ledning agerade aktivt och tydligt 1983, med många manifestationer, överlät man denna gång i stor utsträckning ja till livet-insatserna till kristna folkrörelser och lekmannaorganisationer.

Bakom denna mer passiva kyrkliga hållning kan skönjas en försvagad kyrka, tillika moraliskt skadeskjuten av många skandaler kring pedofili och ibland kärlekslösa barnhem.

Att utslaget blev så tydligt stämde inte heller med opinionsundersökningarna eller det faktum att nej-affischerna var mest synliga i gatumiljöerna, med budskap som ”Älska dem” och ”Skydda dem” – syftande på såväl modern som det ofödda barnet.

Ja till livet-sidan segrade dock i en gruppBland väljare som är 65 år och äldre, det vill säga bland de mest kyrksamma och i den generation som befann sig i 30–50-årsåldern när förra folkomröstningen om förbud för aborter röstades igenom 1983, önskade 60 procent behålla grundlagsskyddet.

Bland män och landsbygdsbefolkning var dessutom ja till livet-stödet runt tio procentenheter starkare än bland kvinnor och stadsbor.

I nordvästra Irland, republikens mest värdekonservativa och kyrksamma del med pilgrimsorten Knock som andlig magnet, röstade denna gång 41 procent nej till att ta bort grundlagsskyddet för det ofödda barnet. År 1983 låg den siffran dock på dryga 80 procent.

I Irlands nordvästra del ligger också Donegal, det enda av republikens 26 grevskap som fick nej-majoritet i fredagens folkomröstning.

Bakom de stora förändringarna i landet som helhet ligger inte minst en snabbt fallande kyrksamhet: från 91 procent per vecka till 31 procent (i huvudstaden Dublin 14 procent) under åren 1972-2011.

I hela landet identifierar sig 78 procent av befolkningen som troende katoliker, men siffran är betydligt lägre bland medborgare under 35 år.

Yngre kvinnor och Dublinbor stödde massivt, runt 85 procent, ja-sidans abortliberala hållning. Ändå hade nej-sidan valt en yngre medelålders kvinna, fyrabarnsmodern Maria Steen från det kristna Iona-institutet, som en av sina mest publika ansikten med åtskilliga framgångsrika tv-framträdanden.

Att ja till livet-sidan förlorade så stort ökar trycket på en mer långtgående abortlagstiftning än väntat, kanske i svensk riktning. Premiärminister Leo Valdakar från det liberala kristdemokratiska regeringspartiet Fine Gael har talat om en tolvveckorsgräns för lagliga aborter.

Nej-sidans oro för att den blivande abortlagen kan komma att gå längre än så visade sig i varnande affischer med budskap som: ”Om dödandet av en ofödd baby på sex månader bekymrar dig, rösta då Nej” och ”I Storbritannien utförs 97 procent av aborterna på friska bebisar. Rösta Nej.”

Hur den nya lagen skall utformas bäddar för ännu en irländsk abortstrid, men denna gång i parlamentet.

Att ja till livet-sidan förlorade så stort ökar tycket på en mer långtgående abortlagstiftning än väntat, kanske i svensk riktning.

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....

USA lämnar FN:s människorättsråd

Världen. FN:s människorättsråd sysslar med hyckleri och är "kroniskt partiskt" i Israel-Palestinafrågan. Det sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley efter att...