Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

”Yrkesföreningarna har misslyckats i sitt uppdrag”

Det behövs bredare, inte utsuddade, säkerhetsmarginaler mellan den övre gränsen för abort och den tidpunkt då det går att rädda ett för tidigt fött barn till livet. Det menar KD-politikern Börn-Owe Björk (KD), som nyligen skrev en debattartikel i Världen idag om sena aborter.

Nyheter · Publicerad 11:22, 20 aug 2018

Vid seminariet i Almedalen framgick att barnmorskor och gynekologer inte anser att livräddande insatser ska sättas in för något aborterat foster som uppvisar livstecken, oavsett om det stöts ut efter gränsen för sen abort, som är 21 veckor och sex dagar.

– Jag tycker inte man beaktat de etiska aspekterna av att det efter vecka 22 enligt lagens mening handlar om ett barn med rätt till vård, säger Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta och regionrådskandidat för Uppsala i landstingsvalet.

– Vi behöver följa abortlagens ursprungliga intention och säkerställa tidsmarginalen mellan abort och när ett barn kan räddas av vården. Och där ser jag som enda möjlighet att ändra praxis för sen abort så att gränsen förskjuts nedåt.

Björn-Owe Björk tycker inte att yrkesföreningarna har fullgjort det uppdrag de fick av Socialstyrelsen i höstas, då de ombads föreslå hur den etiskt känsliga frågan om sena aborter kunde hanteras praktiskt.

– Yrkesföreningarna har misslyckats i sitt uppdrag, säger han.

– Här har lagstiftaren en roll, och måste beakta Europakonventionens andra artikel, där rätten till liv är ovillkorlig.