Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Vykort till ministern om utsatta kristna

Open doors, som arbetar för att hjälpa och kartlägga kristna som förföljs, lanserar nu en vykortskampanj för att sätta press på ledande politiker att skydda kristna flyktingar i Sverige som utsatts för hot eller förföljelse.

Nyheter · Publicerad 14:41, 7 okt 2017

”Till Heléne Fritzon, Många kristna flyktingar drabbas av våld, dödshot och trakasserier här i Sverige på grund av sin kristna tro”…

Så börjar texten på vykortet som Open doors tagit fram. Tanken är att migrationsminister Fritzon och andra makthavare ska pressas att agera när det gäller situationen för kristna flyktingar i Sverige.

I juni släppte Open doors i Sverige rapporten ”Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige”. Rapporten baserades på en enkätundersökning som genomfördes under våren. Där rapporterades över 500 incidenter där kristna flyktingar hade utsatts för hot, våld eller trakasserier i Sverige.

– Nu har vi kunskap om vad som pågår i landet och vi vet att många fler än de som ingick i undersökningen är drabbade. Det finns verkligen en problematik i Sverige på det här området nu och vi kan inte stanna vid att bara veta om det. Vi måste se aktiva åtgärder från politikernas sida. Många i Sverige engagerar sig för flyktingar och vi vill mobilisera dem så att de kan påverka, säger Anne Muench som ansvarar för projektet.

I vykortskampanjen ställer man fram fyra konkreta krav: Snabbare vägar till trygghetsboenden för de drabbade, information till myndigheter om religionens betydelse och konvertiters särskilda utsatthet, information till asylsökande och nyanlända om rättigheter och skyldigheter i Sverige, samt möjlighet till anonym rapportering för att synliggöra problemet i den utsträckning det faktiskt förekommer.

För att delta i kampanjen går man in på open-doors.se/flyktingprojektet och beställer vykort som skickas kostnadsfritt. Därefter skriver man bara namn, adress, och lägger vykortet i posten.

– Ju fler som skickar in vykort desto tyngre blir vår röst tillsammans. Skulle politiker få flera tusen vykort så är det en oerhörd tyngd i det. Gör det i bönegruppen, församlingen, familjen eller vänskapskretsen, manar Anne Muench.

– Detta behöver komma upp på den politiska debatten, så att de drabbade får hjälp. Vi uppmanar ansvariga politiker att förändra ramvillkoren för att förebygga att människor drabbas av religiös förföljelse, säger hon.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...