Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Visar väg ur sexuella övergrepp

För att hjälpa dem som blivit utsatta för övergrepp behöver kristna själavårdare förstå hur detta påverkar de drabbade, menar socionomen Anne Holmdahl.

Nyheter · Publicerad 08:30, 6 jan 2018

Precis när uppmärksamheten runt #metoo nådde sin kulmen i mitten av november kom socionomen Anne Holmdahls nya bok från tryckeriet. Timingen hade inte kunnat vara bättre.

Boken Nytt livsmod – vägen tillbaka efter sexuella övergrepp och livstrauman är hennes översättning av Healing the Wounded Heart av psykologen och teologen dr Dan B Allender, tillika författare till ett trettiotal böcker.

Med några månaders distans till boksläppet, hur har den tagits emot?

– Det är dessvärre ett ämne som det talas om med små bokstäver inom kristenheten. Därför valde jag att själv ge ut boken. Än har jag bara fått positiva kommentarer, eftersom behovet finns. Jag misstänker att mörkertalet är större än vi vill tro.

Anne Holmdahl berättar att en del har hört av sig och önskat få boken genast. Hon har bokat in några föreläsningar i kristna sammanhang, vilket hon gärna ställer upp på, för både intresserade och dem som möter männi­skor som bär på dessa trauman.

Varför är boken angelägen? 

– Boken har fokus på sexuella övergrepp och trauman. Men kroppens reaktioner på trauma är tämligen lika, varför man kan läsa in andra ord som till exempel mobbning i stället för sexuella övergrepp.

Att ensam bära på traumahändelser försvårar överlåtelsen till andra, såsom i äktenskapet, menar Anne Holmdahl.

Många av våra vanliga sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, astma och cancer kan ha sina rötter i just övergrepp och trauman.

– Precis som professor emeritus Jan Beskow skrev i Göteborgs-Posten i december så kan sexuella övergrepp till och med ge hjärnskador.

En genomgående fråga i boken är därför: ”Hur påverkar det du upplevt dig i dag? Vem är du i dag på grund av det som hänt dig?”

– Det kan till exempel handla om övergrepp i barndomen: incest, lekar, händelser i skolan eller på läger, övergrepp av ungdomsledare. Men också som vuxen, i hemmet eller vänkretsen, eller en överfallsvåldtäkt. 

Vem behöver läsa boken?

– Självklart ska den som själv varit utsatt läsa boken. Det är ingen enkel bearbetning. Man får brottas med synen på sig själv, synen på gärningsmannen, men inte minst sin gudsbild.

– Alla kristna själavårdare behöver boken för att förstå vad som verkligen händer i en människa och hur det fortplantar sig i relationer.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...