Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Romarbrevet 12:17

Världen idag

Vill hjälpa kyrkor att nå flyktingar

Kristna församlingar behöver samarbeta för att nå de migranter som kommit till Sverige de senaste åren. Det menar initiativtagarna till den flyktingkonferens som pingströrelsen slår upp portarna till 13–15 januari i Uppsala. – Vi ska inte vara rädda för att dela med oss av tron, säger Anderas Ardenfors från Pingst.

Nyheter · Publicerad 17:01, 3 jan 2017

Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör kommer att medverka, en ny evangelisations-app kommer att presenteras och Ibra kommer att berätta om sina erfarenheter av missionsarbete i andra kulturer. Detta under konferensen ”Hela världen – här – nu”, som pingströrelsen bjuder in till i Uppsala pingstkyrka 13–15 januari.

Konferensen riktar sig främst till ledare inom landets pingstkyrkor, men välkomnar personer från alla samfund.

– Idén kom egentligen från Ibra radio. Den målgrupp som de, och många andra, jobbar med internationellt är ju i Sverige nu. De frågade sig: Hur kan vi här på hemmaplan dra nytta av det som vi lärt oss internationellt om att dela vår tro? säger Andreas Ardenfors, verksamhetsledare för Pingst församling och utvecklingsansvarig för samfundets nationella församlingsarbete.

Han berättar att konferensen kommer att bestå av två delar: En som inriktar sig mot integrationsarbete och en som inriktar sig mot att nå ut med evangeliet.

– Vi vet att många av de personer som kommit till Sverige kommer att skickas tillbaka till sina hemländer. Frågan är: Vad skickar vi tillbaka dem med? säger Andreas Ardenfors.

Tanken med konferensen är att utrusta och att skapa kontakter. Ska vi nå de nyanlända måste vi samarbeta, menar Andreas Ardenfors.

En församling som exempelvis har utformat ett språkcafématerial kan dela med sig av detta till en annan församling, och en kyrka som har kommit i kontakt med en flykting som talar dari kan fråga om det finns närliggande kyrkor som har medlemmar som talar det språket.

På lördagen kommer Migrations­verket tillförordnade generaldirektör, Michael Ribbenvik, att tala om de senaste två årens flyktingström och hur det ser ut framåt. Senare samma dag kommer missionären Karl Härgestam att presentera en ny app, som på olika språk presenterar evangeliet och som kommer kunna vara en hjälp i församlingarnas arbete bland de nyanlända.

Även ett nytt handledningsmaterial, som Pingst har fått av Evangeliska frikyrkan, kommer att släppas under helgen.

Förutom det kommer det bli paneldebatt, intervjuer, samtal och gudstjänster.

Att få dit Michael Ribbenvik var inte svårt, enligt Andreas Ardenfors, som säger att många handläggare på Migrationsverket är imponerade av församlingars arbete bland nyanlända.

I nuläget är det inte klart hur många personer som kommer att delta under konferensen, men Andreas Ardenfors hoppas att ett femtiotal församlingar kommer att vara representerade.

– Det här är inte finalen på något, utan starten, säger han och framhåller att han hoppas att konferensen leder till ett kontaktnät.

Har vi kristna varit för dåliga på att ta missionstillfället i akt här i Sverige?

– Ja, så kan det vara. Samtidigt är missionen alltid tvådelad. Vi ska presentera evangeliet, men vi ska också möta människor med värme, oavsett varifrån de kommer. Ska vi som kyrka vara trovärdig måste vi göra både och.

Andreas Ardenfors påpekar att vi inte ska vara rädda för att dela med oss av vår tro.

– Jag känner en lärare som jobbar bland nyanlända. Hon säger att eleverna inte har några problem med att hon är kristen. Det som de tycker är svårt att förstå är att det finns människor i Sverige som inte tror på Gud över huvud taget, säger Anderas Ardenfors.

– Vi borde bli lite tydligare och frimodigare.

"Hela världen – här – nu"

Konferensen äger rum i Uppsala pingstkyrka 13–15 januari.

Arrangör är Pingströrelsen, Pingstkyrkan i Uppsala och Ibra.

Talare är Pastor Reza, Karl Härgestam, Dan Salomonsson och Michael Ribbenvik (Migrationsver- ket).

Henriksson vill inte gå före i abortfrågan

Abort. KD avvaktar Socialstyrelsens möte med läkare Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte slå fast att sena aborter inte får avslutas ända in i 22:a graviditetsveckan. Men KD kommer inte att...

Ryssland tiger om Wallenberg

Brott. Den ryska säkerhetstjänsten vill inte offentliggöra dokument som skulle kunna kasta ljus över Raoul Wallenbergs död. Det kan ske först 2022, är...

Om religion inte hör hemma bland politik, så hör politik inte hemma bland religion.

Gästkrönika Jens Charliesson Det borde vara en dubbelriktad gata, den där uppfattningen att religion ska hållas utanför politiken. Det är ju så man tycker i dagens Sverige, att...

Avböjer "skyddsring" vid synagogan

Antisemitism. Judisk förening oroad för säkerhet den 30 september Den judiska församlingen i Göteborg önskar att de som vill skydda stadens judar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar den 30 september, inte...