Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.
Psalm 24:7

Världen idag

Vill förbjuda ”botande” av hbtq-personer

Att försöka "omvända" eller "bota" hbtq-personer ska vara olagligt. Det anser Robert Hannah (L), en av många motionärer till årets riksdag. I floden av motioner – totalt 3 852 stycken – finns bland annat förslag om att skydda förföljda kristna och att byta namn på Arlanda flygplats till Raoul Wallenberg Airport.

Nyheter · Publicerad 08:08, 9 okt 2017

Julia Kronlid och fyra andra sverigedemokratiska ledamöter vill att den svåra situationen för världens kristna uppmärksammas av regeringen. Man nämner utsattheten hos kristna i bland annat Egypten, Nigeria och Nordkorea och vill att Sverige tydligare höjer rösten för de förföljda.

Mot bakgrund av den senaste tidens debatt har några motioner om sena aborter inkommit. En av dessa kommer från Tuve Skånberg (KD). På alla sjukhus där barn föds för tidigt, oavsett om det är som effekt av en initierad abort eller en av kroppen utlöst för tidig födsel, så ska det finnas tydliga rutiner för omhändertagandet, skriver han. ”Inget barn får lämnas att dö”.

Markus Wiechel och Johan Nissinen, båda SD, vill se slopat skattestöd till trossamfund, men med ett undantag, stöd till att ”bevara kulturarvet”.

Även Fredrik Schulte (M) vill se att det stödet slopas, men han har en annan brasklapp. Om stödet inte slopas, ska istället ”icke-konfessionella” livsåskådningsaktörer också få del av stödet.

Robert Hannah (L) vill förbjuda det han kallar ”omvandlingsterapi”, försök att förändra sexuell läggning eller könstillhörighet.

”Radikala homofober eller familjer som vill skydda sin heder kallar det för övertalningskampanj, själslig rening, botande, conversion therapy eller omvandlingsterapi för att bli frisk”, skriver han och kallar det ”fruktansvärt”.

Han vill att detta framöver ska betraktas som lagbrott.  Organisationer eller samfund som sysslar med ”sexuell omvandling eller omvandling av könsidentitet” ska inte heller ges några bidrag, anser han.

Thomas Finnborg (M) vill se en nationell handlingsplan mot antisemitism ”för att markera allvaret i denna typ av brott” och ”ytterligare vässa arbetet och vända den negativa utvecklingen”.

En rad motioner återkommer år efter år. En sådan är den där såväl liberaler som kristdemokrater vill att namnet på Arlanda flygplats byts till Raoul Wallenberg Airport i syfte att hedra den svenske diplomaten som räddade judar undan Förintelsen.

Det märks också i motionsfloden att debatten om samvetsfrihet i vården fortgår. En kristdemokratisk motion från Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg menar att landstingen bör uppmuntras att erbjuda samvetsfrihet. Mathias Tegnér (S) menar i stället att samvetsfrihet undergräver aborträtten och Sofia Arkelsten (M) gör tydligt i sin motion vad hon tycker genom att kalla samvetsfrihet för ”vårdvägran”.

Kritiken mot religiösa friskolor återkommer också. Tre sverigedemokrater begär ”ett stopp för konfessionella friskolor i Sverige”.

I Liberalernas motion om förskolan skriver man att ”tillsynen över förskolor med konfessionell inriktning ska skärpas och ingen ytterligare nyetablering eller utökning ska medges”.

Och i Vänsterpartiets skolmotion kan man läsa att ”det bör utredas hur alla skolor kan bli konfessionsfria”.

Allmänna motionstiden

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna in förslag i praktiskt taget vilket ämne som helst som riksdagen kan besluta om. Allmänna motionstiden äger rum på hösten. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner.

En motion kan innehålla ett eller flera förslag. Under den allmänna motionstiden 2017, som avslutades den 5 oktober, inkom totalt 3 852 motioner.
 

Källa: riksdagen.se

Har det blivit legitimt att hata judar i Sverige?

Ledare Antisemitism Jag besökte nyligen Malmö och hade ett möte i närheten av den judiska synagogan. En skylt förklarar att området är tv-övervakat och synagogan är...