Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Världen idag lanserar egen valkompass

Vad tycker dina riksdagskandidater om dödshjälp, fosterdiagnostik, böneutrop, samvetsfrihet eller föräldraförsäkringen? Världen idag har ställt 28 frågor till riksdagspartiernas fem toppkandidater i landets samtliga 29 valkretsar. – Vi ser det som en konsumentvägledning för våra läsare, säger chefredaktör Lukas Berggren.

Nyheter · Publicerad 17:19, 29 aug 2018

Frågorna har gått ut till omkring 800 riksdagskandidater, och nu kan svaren läsas här.

– Vi har identifierat frågor som vi tror är av stort intresse för våra läsare att få svar på, inte bara av partierna utan av de enskilda kandidaterna, säger Lukas Berggren.

– Eftersom det finns möjlighet till personval så ser vi det här som en konsumentvägledning, så att man med större säkerhet ska kunna sätta ett kryss framför en kandidat som man i hög grad sympatiserar med.

Riksdagskandidaterna har kunnat ge nyanserade svar på enskilda frågor, och även kunnat ange att de inte önskar svara. Många har också tagit fasta på möjligheten att lägga till en egen kommentar.

"En högst aktuell fråga med tanke på att många lantbrukare går på knäna. Självförsörjningen är viktig både för det inhemska lantbruket och i händelse av kris och krig", kommenterar exempelvis Adam Jansson (KD) – partiets andranamn i Blekinge – frågan om huruvida Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.

"Det borde även vara möjligt att åtala de personer som köper sex utomlands," skriver Åsa Gyberg Karlsson, Vänsterpartiets förstanamn i Blekinge, som kommentar till sitt svar att hon är "helt emot" att den svenska sexköpslagen bör avskaffas.

En poäng med enkäten är att visa att enskilda riksdagskandidater kan värna om ett visst perspektiv trots att partiet centralt har en annan hållning.

– Trots att partiet centralt inte står upp för en viss fråga så kan det finnas en kandidat som vill driva just detta ändå, säger Lukas Berggren, som beskriver enkäten som en del av tidningens "värdebevakning" inför valet.

– De här frågorna rymmer tydliga värderingsskillnader och skiljer sig därför från många andra tidningars enkäter.

Några av de påståenden som riksdagskandidaterna kan ta ställning till, är om anslagen till genusforskning bör avskaffas, om förskolan aktivt ska motverka traditionella könsroller eller om det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.

Världen idag har även intervjuat centrala företrädare för samtliga riksdagspartier. Den sista intervjun i serien publicerades i gårdagens tidning.

Valkompassen hittar du här: Världen idags valkompass 2018.

Trots att partiet centralt inte står upp för en viss fråga så kan det finnas en kandidat som vill driva just detta ändå.

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...