Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

"Varför valde du inte asatro?"

"Det finns ju en massa religioner, judendom, buddism, hinduism, asa-tron. Varför valde du just kristendom?" Den frågan ställde en handläggare på Migrationsverket nyligen till en asylsökande som konverterat till kristendom.

Nyheter · Publicerad 08:07, 6 okt 2017

Exemplet kommer från ett av flera intervjuprotokoll som Sveriges Kristna Råd lämnar över till Migrationsverket för granskning senare denna månad.

"Om du ändå ville byta, varför inte shoppa runt, så att säga, se vilken [religion] som verkligen är bäst?" undrade samma handläggare, som senare i samtalet verkar provoceras av den asylsökandes knapphändiga svar.

"Men det stämmer inte riktigt", invänder handläggaren när den asylsökanden säger att Koranen, till skillnad från Bibeln, lovar att den som dödar andra människor i vissa lägen kommer till paradiset.

"Under korstågens tid tolkades Bibeln exakt så. De trodde också, de sa samma sak, om att det stod i bibeln, och att [det] rättfärdigade vad de gjorde".

Handläggaren pressar också den asylsökande om varför personen valt att gå med i en protestantisk kyrka, när det finns både ortodoxa och katolska församlingar att välja mellan.

Detta slags frågor känner man igen på Sveriges Kristna Råd, som just nu samlar in exempel på hur konvertiter hanteras i intervjusituationen.

– Vi har några fall där handläggaren börjar argumentera med konvertiten och lyfta fram sådant som handläggaren tycker är dåliga sidor av kristendomen, säger Peter Karlsson vid SKR.

– Det känns långt från bilden av den opartiske tjänstemannen. I en del intervjuer kan man läsa in en aggressivitet som inte hör hemma i en situation då en människa ska berätta varför hon anser sig behöva skydd.

Att förklara varför man valt ett visst kristet samfund, snarare än ett annat, kan Peter Karlsson vara svårt att svara på.

– Det kan låta på handläggaren som om den asylsökande suttit och bläddrat i olika broschyrer. Men erfarenheten är att valet av församling snarare är något av en tillfällighet. Det kan vara att man kommit just dit på ett språkkafé.

Bakgrunden till att SKR samlar in exempel på intervjuer med asylsökande är rapporter i media i somras om de detaljerade och svårbesvarade kunskapsfrågor som en del konvertiter fått under asylutredningen.

I samband med den debatten utlovade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik en kvalitetsuppföljning av ärendena, samtidigt som han välkomnade exempel från kyrkorna.

Peter Karlsson säger att han inte ifrågasätter vikten av att utreda om en konvertit säger sig vara kristen bara för att få stanna i Sverige.

– Frågan är bara vad som är det viktiga. Handlar det om att kunna säga varför man valt en viss kyrka, eller om den inre processen? Det händer också att Migrationsverket underkänner intyg från präster och pastorer, som känt den asylsökande länge, och fäster större vikt vid det intryck en handläggare får efter ett par timmars möte.

Migrationsverkets presstjänst vill inte kommentera formuleringarna ur den intervju som citeras ovan, utan att man fått insyn i hela ärendet.

– Annars blir det bara lösryckta meningar tagna ur kontext, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Han hänvisar även till det som myndigheten skriver på sin hemsida om frågor till konvertiter.

"Ibland kan det vara befogat att ställa mer ingående frågor till en person som åberopar konvertering som asylskäl. Frågorna ska anpassas till det enskilda ärendet och det som personen uppger, det finns varken några standardfrågor eller mallar", står det bland annat.

Vi har några fall där handläggaren börjar argumentera med konvertiten och lyfta fram sådant som handläggaren själv tycker är dåliga sidor av kristendomen.

Över 9 000 ensamkommande kan prövas på nytt

Migration. Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, konstaterar Migrationsöverdomstolen. Tusentals ensamkommande kan nu få en ny möjlighet att stanna i...

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...

Busch Thor utesluter inte att regera med SD-stöd

Politik. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor utesluter inte att regera med hjälp av SD-stöd. Det sade hon efter tisdagens statsministeromröstning...

Nu når Vision Sverige en miljon hushåll

TV Den kristna tv-kanalen Vision Sverige finns som fri kanal i Viasats och numera också Canal digitals utbud. Det innebär att det är möjligt för ungefär...