Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Varför kommer du till Lovsång 2017?

Nyheter · Publicerad 11:00, 13 nov 2017

Göran Sollenberg, 67 år, Nyköping

– Jag kände att jag skulle åka hit. Den helige Ande kallade mig att åka.

Markus Damgaard, 23 år, Göteborg

– Min fästmö var med på Lovsång 2016 och talade så gott om konferensen att jag kände att jag ville hänga med i år.

Jennifer Holm, 20 år, Jönköping

– Jag vill vidga mina kunskaper i hur man kan tillbe och komma djupare in i hur man kan tillbe genom lovsång.

Sara Johansson, 24 år, Jönköping

– Det är fantastiskt att det finns en konferens där man kan få samlas och fokusera på tillbedjan och lovsång. Kombinationen av lovsång och profetiskt tilltal tilltalar mig.