I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Ps 4:9

Världen idag

Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 maj 2013

Under våren har socialutskottet berett regeringens proposition, Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. Allt tyder på att riksdagen röstar för en lagändring efter debatten den 22 maj. Det innebär att man slopar kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet.

Riksförbundet för sexuellt lika­berättigande (RFSL) och två föreningar för transpersoner (KIM och FPES) hör till dem som välkomnat förändringen. Men patientföreningen Benjamin, som enbart företräder transsexuella, har gått mot strömmen. För­eningen anser att en förlorad fortplantningsförmåga är en naturlig del av den könskorrigerande behandlingen för en transsexuell, definierad som en person som i sitt fosterstadium utvecklat ett neurologiskt kön som är motsatt könsorganen. Dessutom anser föreningen att följderna av en lagändring inte är tillräckligt utredda.

Detta har föreningen påtalat i ett brev till socialutskottets ledamöter, vilket man i förra veckan önskade läsa upp personligen i utskottet.
Men det blev nobben. Beslutet fattades av utskottets ordförande Anders W Jonsson (C), som menar att det är "ytterst sällan" som intresseorganisationer bereds personligt tillträde till utskottet.
– Vi får hela tiden en ganska stor mängd människor som vill träffa oss i utskottet, och rekommenderar därför att man tar direktkontakt med de olika partierna, säger han till Världen idag.
– Förra veckan tackade vi till exempel nej till företrädare från Vårdförbundet som ville tala om vård för gömda flyktingar, så det är snarare rutin.

Att Benjamin företräder en viktig patientgrupp och har en avvikande åsikt i en fråga av stor betydelse för de transsexuella, motiverade inte ett undantag, enligt Anders W Jonsson.
– Det finns 50 olika patient­organisationer, och alla har någon avvikande åsikt, säger han.
Enligt föreningen Benjamin har ingen ledamot hört av sig till dem för att kommentera innehållet i brevet, som bland annat påpekade att lagförslaget inte utgår från Socialstyrelsens definition av transsexualism.
– Allmänheten har blivit lurad att tro, att transsexualism är något helt annat än vad det egentligen är. Okunskapen återfinns även bland riksdagsledamöterna, skriver föreningens ordförande Nina till Världen idag.

– Om man läser förarbetet till könstillhörighetslagen framgår det klart och tydligt att lagen är avpassad för dels personer som lider av transsexualism, dels personer med någon form av könsutvecklingsstörning (DSD). Inga andra.
– Om det funnits ambitioner att "vidga" lagens 1 § till att omfatta även personer som inte har för avsikt att genomgå könsbyte, så saknar sådana förslag i vilket fall stöd i förarbetet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Rumänien ska flytta ambassad till Jerusalem

Israel. Som första europeiska land tänker Rumänien flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem. Det beskedet gav ledaren för landets regeringsparti i...

Undfallande Stefan Löfven inför indisk religionsförföljelse

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. Indiens premiärminister Narendra Modi har besökt Sverige. Det är inget ovanligt att svenske statsministern möter ledaren för världens största...