HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!
Psaltaren 40:14

Världen idag

Minst fem månader av föräldraförsäkringen måste tas ut av pappan om de inte ska brinna inne, enligt utredarens förslag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Utredning: Fem månader viks åt varje förälder

Fem månader reserveras för vardera förälder, ersättningen på lägstanivån slopas, möjligheterna för olika familjekonstellationer förbättras.

Nyheter · Publicerad 10:43, 18 dec 2017

Det är förslagen på en ny föräldraförsäkring, som i dag presenteras för regeringen.

– Fem månader, totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern, berättar utredaren Lars Arrhenius vid en pressträff där förslagen presenteras.

30 dagar ska kunna överlåtas till någon annan.

– Det kan vara morfar eller någon annan närstående, säger Lars Arrhenius.

Han föreslår också att de 90 dagar där man får ersättning på lägstanivå ska slopas.

"Ersättningen för lägstanivådagarna är så låg att den i många fall inte fungerar som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föräldraförsäkringen ger därmed inte alla föräldrar reella ekonomiska möjligheter att vårda sina barn under de 90 dagarna som lägstanivån omfattar" står det i utredningen.

Översynen har framför allt omfattat tre områden; hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd, hur den bättre kan anpassas till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förenklas.

Utredningen har gjorts därför att regeringen anser att den nuvarande föräldraförsäkringen har blivit föråldrad. Dessutom är det fortfarande så att mammor tar ut en majoritet av dagarna.

– Trots att vi alltjämt har en föräldraförsäkring som står sig väl jämfört med vår omvärld, så har vi en situation där uttaget är väldigt ojämställt. Fyrtio år senare har vi en situation där trots allt mammor fortfarande tar ut 75 procent av alla dagar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Anti-traffickingarbete belönas med pris

Pris. De har räddat 45 000 människor från slaveri och andra former av våld och hjälpt lokala myndigheter att gripa mer än 3 500 misstänkta förövare och...

Israelexpert: "Det är Sverige som är off-side"

Bistånd. Den Sida-ägda tidningen OmVärldens artiklar om den israeliska biståndsgranskaren NGO Monitor är "ett direkt beställningsarbete från Sida". Det menar...

Skamlig udd mot Israel från hovrätten

Ledare Antisemitiskt hatbrott Att Israel görs till syndabock för mer eller mindre långsökta anklagelser är något vi har vant oss vid. Men förra veckans domslut från Hovrätten för...

Biståndsartiklar hårt vinklade mot Israel

Bistånd. Kritiken mot svenskt bistånd till palestinska områden skärskådas i en rad artiklar av Sidas tidning OmVärlden. Tidningen går särskilt hårt åt...