Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi.
Ps 33:20–21

Världen idag

Minst fem månader av föräldraförsäkringen måste tas ut av pappan om de inte ska brinna inne, enligt utredarens förslag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Utredning: Fem månader viks åt varje förälder

Fem månader reserveras för vardera förälder, ersättningen på lägstanivån slopas, möjligheterna för olika familjekonstellationer förbättras.

Nyheter · Publicerad 10:43, 18 dec 2017

Det är förslagen på en ny föräldraförsäkring, som i dag presenteras för regeringen.

– Fem månader, totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern, berättar utredaren Lars Arrhenius vid en pressträff där förslagen presenteras.

30 dagar ska kunna överlåtas till någon annan.

– Det kan vara morfar eller någon annan närstående, säger Lars Arrhenius.

Han föreslår också att de 90 dagar där man får ersättning på lägstanivå ska slopas.

"Ersättningen för lägstanivådagarna är så låg att den i många fall inte fungerar som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föräldraförsäkringen ger därmed inte alla föräldrar reella ekonomiska möjligheter att vårda sina barn under de 90 dagarna som lägstanivån omfattar" står det i utredningen.

Översynen har framför allt omfattat tre områden; hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd, hur den bättre kan anpassas till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förenklas.

Utredningen har gjorts därför att regeringen anser att den nuvarande föräldraförsäkringen har blivit föråldrad. Dessutom är det fortfarande så att mammor tar ut en majoritet av dagarna.

– Trots att vi alltjämt har en föräldraförsäkring som står sig väl jämfört med vår omvärld, så har vi en situation där uttaget är väldigt ojämställt. Fyrtio år senare har vi en situation där trots allt mammor fortfarande tar ut 75 procent av alla dagar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Före detta mormon: Bibeln öppnade mina ögon

Vittnesbörd. Efter 40 år som mormon började Christina Hanke läsa Bibeln med nya ögon. ”Wow, har det här stått här hela tiden?” tänkte hon. I dag är hon kristen...

Skamligt när kristna tar strid mot livet.

Gästkrönika Bitte Assarmo Kristenheten i Sverige befinner sig på många sätt i en kris. Det märks inte minst på sistone, när flera kristna namn från Svenska kyrkan och andra...

Mormonkyrkan: Vi förbjuder inte tvivel

Mormonism. Den bild som framkommit om Mormonkyrkan de senaste dagarna stämmer inte. Det menar Ingrid Nilsson, informationschef för församlingen i Sverige. – Vi...

Hård intern kritik mot Socialdemokraternas skolutspel

Konfessionella skolor. En rad starka reaktioner har följt på Socialdemokraternas valutspel förra veckan om att sätta stopp för konfessionella friskolor. Populistiskt och...