Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Minst fem månader av föräldraförsäkringen måste tas ut av pappan om de inte ska brinna inne, enligt utredarens förslag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Utredning: Fem månader viks åt varje förälder

Fem månader reserveras för vardera förälder, ersättningen på lägstanivån slopas, möjligheterna för olika familjekonstellationer förbättras.

Nyheter · Publicerad 10:43, 18 dec 2017

Det är förslagen på en ny föräldraförsäkring, som i dag presenteras för regeringen.

– Fem månader, totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern, berättar utredaren Lars Arrhenius vid en pressträff där förslagen presenteras.

30 dagar ska kunna överlåtas till någon annan.

– Det kan vara morfar eller någon annan närstående, säger Lars Arrhenius.

Han föreslår också att de 90 dagar där man får ersättning på lägstanivå ska slopas.

"Ersättningen för lägstanivådagarna är så låg att den i många fall inte fungerar som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föräldraförsäkringen ger därmed inte alla föräldrar reella ekonomiska möjligheter att vårda sina barn under de 90 dagarna som lägstanivån omfattar" står det i utredningen.

Översynen har framför allt omfattat tre områden; hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd, hur den bättre kan anpassas till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förenklas.

Utredningen har gjorts därför att regeringen anser att den nuvarande föräldraförsäkringen har blivit föråldrad. Dessutom är det fortfarande så att mammor tar ut en majoritet av dagarna.

– Trots att vi alltjämt har en föräldraförsäkring som står sig väl jämfört med vår omvärld, så har vi en situation där uttaget är väldigt ojämställt. Fyrtio år senare har vi en situation där trots allt mammor fortfarande tar ut 75 procent av alla dagar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...