Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Ungdomsfestivalen Frizon läggs ner

Den kristna ungdomsfestivalen Frizon ska läggas ner efter sommaren. Det meddelar arrangören, Evangeliska frikyrkan, i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 08:11, 17 maj 2018

I sommar arrangeras Frizon för tjugonde gången. Ungdoms­satsningen med devisen ”En festival inför Gud” har utgjort en viktig plats för tonåringar, där bibelstudier och konserter blandats friskt med kultur och sport.

– Det är vemodigt att festivalens nedläggning nu är beslutad. Men det är också modigt att avsluta i tid, säger Josef Maxson, projektledare för Frizon.

Beslutet att lägga ner festivalen fattades av EFK:s missionsledning, som pekar på såväl relevans som ekonomi som avgörande orsaker. Enligt pressmeddelandet har festivalens ledningsgrupp flera gånger frågat sig själva om festivalen fortfarande fyller ett behov. Och därtill har antalet deltagare minskat.

– Festivalen har de senaste åren inte haft samma genomslag bland unga som tidigare, säger Bernth-Åke Ottosson, tillförordnad missionsdirektor för EFK. 

– Detta tillsammans med återkommande ekonomiska bakslag har lett fram till att vi i EFK:s missionsledning och Frizonledningen under våren har fört samtal om ett avslut.

Paraguay öppnade ambassad i Jerusalem

Israel Paraguays president Horacio Cartes var på plats när landets nya ambassad i Jerusalem invigdes under måndagen. Paraguay är det andra landet, efter...

F.d. Equmeniapastor misstänkt mördad

Örebro. I början av förra veckan anmäldes Lena Wesström, före detta pastor i Equmeniakyrkan, som försvunnen. I helgen meddelade polisen att man funnit en död...

Vi ber om mer än bara andlig förnyelse

Ledare Behovet av folkväckelse Ett av de mest intressanta inslagen i kristna kyrkans liv är andliga väckelser och förnyelserörelser. Som en frisk vårvind från himlen, en fräsch...

Delvis fel om nekad klockringning

Böneutrop. Den katolska kyrkan i Växjö hade inte nekats tillstånd att ringa i klockan om söndagar, så som kyrkoherden sa till media efter beskedet om att en...