Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Ungdomsfestivalen Frizon läggs ner

Den kristna ungdomsfestivalen Frizon ska läggas ner efter sommaren. Det meddelar arrangören, Evangeliska frikyrkan, i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 08:11, 17 maj 2018

I sommar arrangeras Frizon för tjugonde gången. Ungdoms­satsningen med devisen ”En festival inför Gud” har utgjort en viktig plats för tonåringar, där bibelstudier och konserter blandats friskt med kultur och sport.

– Det är vemodigt att festivalens nedläggning nu är beslutad. Men det är också modigt att avsluta i tid, säger Josef Maxson, projektledare för Frizon.

Beslutet att lägga ner festivalen fattades av EFK:s missionsledning, som pekar på såväl relevans som ekonomi som avgörande orsaker. Enligt pressmeddelandet har festivalens ledningsgrupp flera gånger frågat sig själva om festivalen fortfarande fyller ett behov. Och därtill har antalet deltagare minskat.

– Festivalen har de senaste åren inte haft samma genomslag bland unga som tidigare, säger Bernth-Åke Ottosson, tillförordnad missionsdirektor för EFK. 

– Detta tillsammans med återkommande ekonomiska bakslag har lett fram till att vi i EFK:s missionsledning och Frizonledningen under våren har fört samtal om ett avslut.

Alliansens Norlén (M) valdes till talman

Talman. Moderaten Andreas Norlén valdes med bred marginal till ny talman i riksdagen. I striden om andre vice talman tänker Socialdemokraterna rösta på...

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...

OAS-möte hålls i Ljungby

Sommarkonferens. 2019 års sommarmöte för Oasrörelsen kommer att arrangeras i småländska Ljungby, meddelar OAS på sin Facebooksida.