Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Ungdomsfestivalen Frizon läggs ner

Den kristna ungdomsfestivalen Frizon ska läggas ner efter sommaren. Det meddelar arrangören, Evangeliska frikyrkan, i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 08:11, 17 maj 2018

I sommar arrangeras Frizon för tjugonde gången. Ungdoms­satsningen med devisen ”En festival inför Gud” har utgjort en viktig plats för tonåringar, där bibelstudier och konserter blandats friskt med kultur och sport.

– Det är vemodigt att festivalens nedläggning nu är beslutad. Men det är också modigt att avsluta i tid, säger Josef Maxson, projektledare för Frizon.

Beslutet att lägga ner festivalen fattades av EFK:s missionsledning, som pekar på såväl relevans som ekonomi som avgörande orsaker. Enligt pressmeddelandet har festivalens ledningsgrupp flera gånger frågat sig själva om festivalen fortfarande fyller ett behov. Och därtill har antalet deltagare minskat.

– Festivalen har de senaste åren inte haft samma genomslag bland unga som tidigare, säger Bernth-Åke Ottosson, tillförordnad missionsdirektor för EFK. 

– Detta tillsammans med återkommande ekonomiska bakslag har lett fram till att vi i EFK:s missionsledning och Frizonledningen under våren har fört samtal om ett avslut.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...