Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Två partier prioriterar förföljda kristna

”De partier som oftast uttalar sig mot sådant som många kristna håller för sant och riktigt är MP och V; samtidigt är det dessa partier som har den mest generösa hållningen i invandringsfrågan”. Så sammanfattar Svenska evangeliska alliansen (SEA) svaren på ett 20-tal frågor de ställt till partierna inför valet.

Nyheter · Publicerad 11:19, 3 sep 2018

I sin valenkät har SEA ställt frågor till de partier som i dag sitter i Sveriges riksdag. De berör bland annat etik, asylpolitik, trossamfunden och genuspedagogik i skolan.

”Anser ni som parti att upphävandet av heteronormen och tvåkönsnormen är viktig för likabehandlingsarbetet i förskola och skola?” frågar man till exempel.

Flera partier talar i svaren på detta om alla människors lika värde och vikten av att inte diskriminera, men inte om huruvida det är normkritiken som ska vara strategin.

Enligt SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger är det KD som svarar mest nyanserat:

”Så länge normkritik handlar om att se utsatta grupper i samhället och stötta dem kan den spela en konstruktiv roll. Det har dock blivit mer regel än undantag att normkritik kommit att bli detsamma som kritik av hur de allra flesta lever och vill leva”, lyder deras svar.

Vänsterblocket tar tydligast ställning för den normkritiska pedagogiken, enligt Edsinger.

När det gäller utrikespolitiken så är KD och SD de enda partierna i enkäten som tydligt svarar ja på frågan om Sverige bör lyfta frågan om förföljda kristna som en prioriterad grupp. MP svarar tydligt nej.

”De flesta partier resonerar dock så att detta bör vara en del av det mer generella arbetet för religionsfrihet”, skriver Edsinger.

Han konstaterar också att de senaste årens debatt om Migrationsverket märks i svaren på frågan om kriterierna för att bedöma äktheten i en asylsökande konvertits nyfunna tro.

”Av naturliga skäl framhäver flera partier vikten av rättssäkerhet, men KD, MP, S och V klargör att betoningen inte ska ligga på kunskapsfrågor utan på den asylsökandes egen berättelse”, skriver han.

Samtliga frågor, svar och SEA:s kommentarer kan man läsa i sin helhet på sea.nu

Av naturliga skäl framhäver flera partier vikten av rättssäkerhet.

Över 9 000 ensamkommande kan prövas på nytt

Migration. Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, konstaterar Migrationsöverdomstolen. Tusentals ensamkommande kan nu få en ny möjlighet att stanna i...

Sök samförstånd kring långsiktiga lösningar

Ledare Sverige behöver hopp och tillförsikt – inte splittring När detta skrivs har Sveriges riksdag just röstat bort statsministern. Landet står utan regering. Eller riktigare; Stefan Löfven leder nu en...

Busch Thor utesluter inte att regera med SD-stöd

Politik. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor utesluter inte att regera med hjälp av SD-stöd. Det sade hon efter tisdagens statsministeromröstning...

Nu når Vision Sverige en miljon hushåll

TV Den kristna tv-kanalen Vision Sverige finns som fri kanal i Viasats och numera också Canal digitals utbud. Det innebär att det är möjligt för ungefär...