Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Johannes Baeckman och Ellinor Gustavsson, båda 15 år, går i sportklassen, 9C, på Livets ords kristna skola i Uppsala. Foto: Eva Janzon

TT sågar Livets ords skola

Livets ords skola kritiseras. Så löd rubriken för en kort TT-notis på torsdagen. I notisen togs endast upp de punkter där skolan får kritik, trots att helhetsbedömningen ger skolan gott betyg.– Man blir trött på den långa striden, och jag är förvånad att den varit så lång, 25 år nu, säger rektor Maj-Kristin Svedlund.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 apr 2011

Skolinspektionen presenterade på torsdagen sitt beslut efter att de granskat Livets ords kristna skola i Uppsala. I helhetsbedömningen, som inleder de 11 sidor som beslutet omfattar, får skolan gott omdöme. Där sägs bland annat följande:
"Kunskapsresultaten i årskurs 5 är goda, i princip når alla elever målen att uppnå i samtliga ämnen. Motsvarande gäller även för årskurs 3 i svenska/ svenska som andraspråk och matematik. Trots att skolan enligt Skolinspektionens bedömning har ett medvetet och väl fungerande arbete med särskilt stöd och arbetar konsekvent för att förbättra resultaten, uppnår dock inte alla elever målen i samtliga ämnen i årskurs 9."

Men TT väljer att endast ta fram de punkter där det förs fram kritik. Nyhetschef Marianne Ahlenius kommenterar notisen:
– Jag vet inte vad jag ska säga. Han [den skrivande journalisten] har gjort den bedömningen och lyft fram de punkter där skolan kritiseras. Vi har valt att lyfta fram de synpunkterna, det är inte konstigare än så. Vi väljer att plocka fram det som är nyhetsmässigt. Att skolan varit omtvistad bidrar till att vi skriver om den.
Men ger det läsarna en rätt bild av Skolinspektionens beslut?

– Det är klart att man kunde ha lagt till en mening från första sidan, men jag tycker inte det är så graverande att vi lyft fram de punkter där skolan får kritik.
Är du nöjd med notisen?
– Jag tycker inte att den har allvarliga brister, men i den bästa av världar hade den innehållit en rad om helhetsbedömningen.

Trots goda omdömen från myndigheterna, höga betyg och nöjda elever sitter ändå fördomarna om Livets ords kristna skola djupt och eleverna får ofta försvara sitt skolval inför kamrater.
– Man blir trött på den långa striden, och jag är förvånad att den varit så lång, 25 år nu, säger rektor Maj-Kristin Svedlund.

Hon sitter med Skolinspektionens senaste rapport framför sig på bordet. En skrivelse som i allt väsentligt ger skolan mer än väl godkänt, men som också – i kraft av den avvikelserapport som den måste vara – pekar på brister som ska åtgärdas. Trots att nästan ingen skola i landet helt undgår kritik från Skolinspektionen, får detta en särskilt uppmärksamhet när det handlar om Livets ord. I den TT-artikel som cirkulerade i media förra veckan och som bland annat Världen idag publicerade, var det bara bristerna som lyftes fram.
– Lärarna har sett detta och blivit upprörda. Alla är ju med och deltar i en inspektion och då blir man besviken över att det som kommer fram i media sedan helt bortser från den övergripande positiva bilden, säger Maj-Kristin Svedlund.

Skolinspektionen pekade i sin rapport bland annat på att skolan har gett betyg i kristendomsämnet, vilket tills nyligen var tillåtet. Framöver ska resultatet i kristendom räknas in i religionsbetyget. Vidare har inte alla elever nått alla mål i samtliga ämnen i årskurs nio.

Inga ovanliga brister, om man ser till den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen gör i landets skolor. Och bortsett från att skolan överlag får fina vitsord i rapporten, har stämningen kring skolan varit alltmer positiv de senaste tio åren, säger Maj-Kristin Svedlund.
– Vi känner oss uppskattade i den pedagogiska gemenskapen i Uppsala, men också i relation till andra friskolor, till kommunen och Skolinspektionen.

Johannes Baeckman och Ellinor Gustavsson, båda 15 år, säger att de har vant sig vid att bemöta fördomar om hur det är att gå i en kristen skola, och i synnerhet en som drivs av Livets ord.
– Men det är rätt roligt att bemöta sånt, säger Ellinor.
– Det blir som en aha-upplevelse för många att det här faktiskt är som vilken annan skola som helst och att vi inte sitter och har bönemöten jämt, eller vad man nu föreställer sig.

Johannes Baeckman håller med.
– När folk får höra hur vi har det, inser de att det här snarare är värsta pluggskolan. Vi peppar varandra, når höga betyg och har sjukt bra lärare, säger han.
– Alla här är inte kristna själva utan har satts i skolan av föräldrar som är det. Men de stannar ändå för att det är en så otroligt bra miljö och gemenskap.

Eva Janzon/David Högfeldt
webbredaktionen@varldenidag.se

Trots goda omdömen från myndigheterna, höga betyg och nöjda elever sitter ändå fördomarna om Livets ords kristna skola djupt och eleverna får ofta försvara sitt skolval inför kamrater. – Man blir trött på den långa striden, och jag är förvånad att den varit så lång, 25 år nu, säger rektor Maj-Kristin Svedlund. Foto: Eva Janzon

Politiker vill utreda tredje juridiskt kön

Sverige. En majoritet av partierna i riksdagen är positiva till att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige, visar en rundringning som...

Turismen till Israel ökade med 25 procent förra året

Israel. Att semestra i Israel är mer populärt än någonsin och förra året tog landet emot mer än 3,6 miljoner turister. – Ett fantastiskt rekord – vi har...

Väckelseländer kan följa USA att erkänna Jerusalem

Israelkommentar Jerusalem. Kristna väljares inflytande på staters Israelpolitik 2017 var ett märkesår för staten Israel på fler än bara ett sätt. Året markerade flera viktiga jubiléer, såsom 120 år sedan den första...