För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Amos 3:7

Världen idag

Det positiva andliga skeendet på Livets ords bibelskola kan vara en orsak till det stigande intresset för skolan, menar Simon Ahlstrand. Foto: Livets ord

Tredubblat söktryck till Livets ords bibelskola

Tre gånger högre söktryck än vanligt inför nästa läsår, rapporteras från Livets ords bibelcenter. En orsak tros vara det andliga skeende som sedan en tid berör Uppsala-församlingen och dess bibelskola.

Nyheter · Publicerad 14:00, 23 apr 2018

– Vi har redan nu i april det tredubbla sökningsantalet jämfört med vad vi de senaste åren har haft i juni, berättar Simon Ahlstrand på Livets ord.

– Det är en markant skillnad.

Normalt ligger antalet ansökningar inför höstterminen en bit över 20 i början av sommaren. Nu har man alltså tre gånger så många sökande redan den 20 april. Simom Ahlstrand tror att det stora intresset framförallt är en konsekvens av det positiva andliga skeende man just nu upplever på Livets ord.

– Eleverna, ungdomarna och de unga vuxna har varit i centrum för den helige Andes vind och det som han gjort och gör hos oss, och det får ju svallvågor. Jag tror att det är den enskilt största anledningen, säger Ahlstrand.

– En annan sak som kan spela in är att jag tror att många vill ha en kombination av bibelundervisning, mission och Anden. Vi ser olika rörelser som betonar något starkt, men många vill ha kombinationen.

Simon Ahlstrand tror också att den process församlingen genomgått de senaste åren påverkar.

– Vi har jobbat hårt med kultur, struktur och ledarskapsfrågor i församlingen. Vi är långt ifrån perfekta, men vi tror ändå att genom att jobba hårt med oss själva så finns en grund för det som den helige Ande vill göra, säger han.

Nioåring fick dödshjälp i Belgien

Eutanasi. Allt fler fall Nyligen kom en rapport från Belgien, ett av få länder i Europa som tillåter aktiv dödshjälp, som visar att efterfrågan på eutanasi ökar kraftigt. Den...

Fejkbild spreds efter israelisk offensiv

Propaganda. En bild på en fyraårig palestinsk flicka, Bayan Abu Khamash, som ska ha dödats i ett israeliskt flyganfall mot Gaza i veckan, fick stor spridning på...