Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Toppolitiker avgick efter ja till abortlag

Natten till fredag sa det irländska parlamentet – som väntat – ja till en uppluckring av abortlagen. Graviditeten får nu avbrytas om moderns liv är i fara eller om det finns risk för självmord.

Nyheter · Publicerad 09:14, 12 jul 2013

En ändring av abortlagstiftningen har i flera månader varit en het fråga på "den gröna ön" och splittrat, inte bara befolkningen, utan även premiärminister Enda Kennys parti, Fine Gael. Som Världen i dag tidigare har berättat, uteslöts bara häromdagen fyra partimedlemmar efter att ha vägrat att böja sig för partipiskan. Och i torsdags miste Kenny ett av sina absoluta toppnamn, då Europaminister Lucinda Creighton, avgick efter att också hon vägrat att gå på partilinjen. Creighton hade annars hoppats på att lagförslaget, i sista stund, skulle ändras eller mildras, sett ur abortmotståndsperspektiv, men så blev alltså inte fallet.

Lagändringen innebär alltså att abort blir tillåten om mammans liv är i fara, och den risken avgör en läkare i varje enskilt fall. Att en graviditet kan avbrytas under sådana omständigheter fastslogs i Högsta domstolen redan 1992, men det är först nu som lagen ändras.

Rätten till abort gäller också om det finns risk för självmord, men här får ingreppet ske först efter att tre läkare gjort en bedömning. Det är i synnerhet denna självmordsrisk som har varit föremål för den hetaste debatten eftersom pro life-anhängarna befarar att landet nu slagit in på en farlig väg som, på sikt, kommer att öppna för en än mer liberal abortsyn.

En stor skara människor vakade natten igenom utanför parlamentet i väntan på ett beslut, och enligt Sveriges radio var abortmotståndarna här i klar majoritet.

Annica Skenberg
redaktionen@varldenidag.se