Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Topphemligt när kristna somalier möttes i Sverige

Att vara somalier och kristen är en farlig kombination. Men tron på Jesus ger en längtan att mötas och nyligen hölls en konferens, under extra säkerhetsåtgärder, på avskild plats i Väst-Sverige.

Nyheter · Publicerad 14:04, 5 aug 2018

Av konferensens 85 deltagare bor hälften här i landet och övriga kom från andra platser i världen. Konferensen har hållits i ett tiotal år och detta var andra gången i Sverige. Drivande är de somaliska makarna Shino och Shania Gabo.

Involverad i konferensen var också Magnus Olsson som Slottmissionen son arbetade med praktisk och administrativ samordning.

– Jag har fått kontakt med somalier genom att vi har några anställda i vårt företag. Och första gången vi ordnade en somalisk fest bjöd vi in Shino och Shania Gabo. Alla på festen ville prata med dem och höra vad de hade att säga, berättar Magnus Olsson.

Somalia, med omkring 14.3 miljoner invånare, är sedan gammalt en uttalat hundraprocentig muslimsk nation. Men nu håller det på att ändras, menar Magnus Olsson. 

Han förklarar att allt fler lär känna Jesus och konverterar till kristendomen trots de risker det innebär. Dit hör skilsmässa, att bli utfryst ur familj och släkt, hot och våld eller död.

– Det finns många hemliga kristna, som inte visar sin tro ens för sina närmaste, även här i Sverige, säger Magnus Olsson.

Han har varit med när makarna Gabo och andra kristna somalier möter sina landsmän som ännu inte tagit emot Jesus.

– Det är dynamit, det provocerar, konstaterar Magnus Olsson.

– En del vågar inte ta emot visitkort men utbyter kontaktuppgifter i hemlighet. En del känner igen Shano och Shania Gabo från internet.

Paret har 30 000 följare på internet där de sänder vittnesbörd och delar Guds ord på sitt språk.

– Samtidigt ska man veta att det finns kanske bara tusen kristna somalier i världen, kommenterar Magnus Olsson.

För två år sedan gjordes en inspelning från sommarkonferensen där 14 personer gick ut med namn och bild och delade sina vittnesbörd. Filmen fick flera hundra tusen visningar på youtube. Detta gav en chockartad reaktion i den somaliska gruppen och uppmärksammades av BBC och andra stora medier.

Vittnesbörden ledde till att en fatwa, ett utlåtande från en av Somalias högsta religiösa ledare, uttalades över dessa personer. Det innebär i korthet att landsmän ska vädja till dem att återvända till islam, och om de vägrar bör de dödas.

Trots riskerna möts dessa messiastroende somalier i glädje till bön, undervisning, själavård och nätverkande. Allt för att ge varandra hopp och styrka. Konferensveckan i Sverige nyligen blev ett uttryck för detta, menar Magnus Olsson.

Att sprida evengeliet är församlingens uppdrag

Ledare Tid att evangelisera Varje församling behöver ha en gementänkt strategi för lokal evangelisation och mission i sitt närområde. Att sprida evangeliet till sitt närområde...