Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Tillväxtutmaningar för Pingst

Andra dagen av pingströrelsens pastorsdagar aktualiserades olika utmaningar i vår omvärld. Integration, olika typer av missbruk och psykisk ohälsa var exempel som lyftes fram.

Nyheter · Publicerad 17:20, 11 jan 2018

Onsdagen på Pingst pastor 18 började med ett bibelstudium lett av Urban Ringbäck, pastor och föreståndare för Smyrna­församlingen i Göteborg. Rubri­ken var ”att nå Sverige med evangeliet”.

– Jag utmanade alla församlingstjänare att anta kallelsen till det samhälle vi har omkring oss, säger Urban Ringbäck, när Världen idag träffar honom i vimlet.

– Vi behöver inse att evangeliet inte är förbehållet en sluten gemenskap. Som kristna har vi en annan berättelse att ge samhället än den rådande. Kyrkan är Guds huvudväg att hela ett trasigt samhälle.

Urban Ringbäck konstaterar att den församling han själv förestår, i någon mån har sett en utveckling i den riktningen. Det vittnar de senaste årens dopsiffror om. 2016 döptes 229 personer och förra året 160. Församlingen har satsat mycket på diakoni och det har lett till att många kommit till tro.

– Vi har också sett hur många av dem som kommit till tro varit ivriga att få hjälpa till med matutdelning och annat. En del har engagerat sig innan de blivit personligt troende och funnit en tro under vägen. Det är en så positiv utveckling att se hur de hittar sin plats i församlingen, blir kvar och utvecklas, säger Urban Ringbäck.

Hans Wikström, chef för LP-verksamheten, som bedriver beroendevård på kristen grund, lyfte fram utmaningar han ser i dagens samhälle.

Integrationen – 18 procent av befolkningen är utlandsfödda; befolkningen blir äldre och äldre och ensamheten ökar; missbruk av olika slag – alkohol, tungt drogmissbruk, spelmissbruk, läkemedelsmissbruk, sexmissbruk. Till det kommer att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har fördubblats de senaste tio åren och ökar i alla åldersgrupper.

Maria Bard, som jobbar inom PMU (pingstmissionens utvecklingssamarbete) talade engagerat om ansvaret att nå utanför landets gränser till de minst nådda och mest utsatta. Det gjorde också Andreas Svedman, Missionsinspiratör Pingst ffs.

– Onådda finns överallt. Några behöver gå, vi behöver missionärer. Det finns cirka tolv tusen missionärer i världen med uppgift att nå två miljarder människor. Vad kan vi göra för att förändra den obalansen, vilka steg kan vi ta? Andreas Svedmans rannsakande frågor dallrade i luften.

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...