Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Tillväxtutmaningar för Pingst

Andra dagen av pingströrelsens pastorsdagar aktualiserades olika utmaningar i vår omvärld. Integration, olika typer av missbruk och psykisk ohälsa var exempel som lyftes fram.

Nyheter · Publicerad 17:20, 11 jan 2018

Onsdagen på Pingst pastor 18 började med ett bibelstudium lett av Urban Ringbäck, pastor och föreståndare för Smyrna­församlingen i Göteborg. Rubri­ken var ”att nå Sverige med evangeliet”.

– Jag utmanade alla församlingstjänare att anta kallelsen till det samhälle vi har omkring oss, säger Urban Ringbäck, när Världen idag träffar honom i vimlet.

– Vi behöver inse att evangeliet inte är förbehållet en sluten gemenskap. Som kristna har vi en annan berättelse att ge samhället än den rådande. Kyrkan är Guds huvudväg att hela ett trasigt samhälle.

Urban Ringbäck konstaterar att den församling han själv förestår, i någon mån har sett en utveckling i den riktningen. Det vittnar de senaste årens dopsiffror om. 2016 döptes 229 personer och förra året 160. Församlingen har satsat mycket på diakoni och det har lett till att många kommit till tro.

– Vi har också sett hur många av dem som kommit till tro varit ivriga att få hjälpa till med matutdelning och annat. En del har engagerat sig innan de blivit personligt troende och funnit en tro under vägen. Det är en så positiv utveckling att se hur de hittar sin plats i församlingen, blir kvar och utvecklas, säger Urban Ringbäck.

Hans Wikström, chef för LP-verksamheten, som bedriver beroendevård på kristen grund, lyfte fram utmaningar han ser i dagens samhälle.

Integrationen – 18 procent av befolkningen är utlandsfödda; befolkningen blir äldre och äldre och ensamheten ökar; missbruk av olika slag – alkohol, tungt drogmissbruk, spelmissbruk, läkemedelsmissbruk, sexmissbruk. Till det kommer att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har fördubblats de senaste tio åren och ökar i alla åldersgrupper.

Maria Bard, som jobbar inom PMU (pingstmissionens utvecklingssamarbete) talade engagerat om ansvaret att nå utanför landets gränser till de minst nådda och mest utsatta. Det gjorde också Andreas Svedman, Missionsinspiratör Pingst ffs.

– Onådda finns överallt. Några behöver gå, vi behöver missionärer. Det finns cirka tolv tusen missionärer i världen med uppgift att nå två miljarder människor. Vad kan vi göra för att förändra den obalansen, vilka steg kan vi ta? Andreas Svedmans rannsakande frågor dallrade i luften.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...