Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårbudgeten vid budgetdebatten i riksdagen på tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Tillskott till polis och skola

Polisen, skolan och klimatet tillhör de områden som får tillskott när vårbudgeten presenterades på tisdagen.

Nyheter · Publicerad 14:01, 19 apr 2017

De flesta utgiftsökningarna var redan kända, till exempel att polisen får ett tillskott på 700 miljoner kronor i år.

Regeringen avsätter också 500 miljoner kronor till "klimatklivet" för att öka omställningen till ett fossilfritt samhälle. Lika mycket får försvaret för att öka den militära förmågan.

Samtidigt får förlossningsvården 500 miljoner kronor, medan 100 miljoner kronor extra satsas på barn- och ungdomspsykiatri i landstingen. Dessutom satsas 500 miljoner kronor på en jämlikhetspeng till skolorna.

Dessa förändringar finns med i vårbudgeten som innehåller extrapengar redan i år.

I vårpropositionen, däremot, presenterar regeringen prognoser för de kommande åren, och där kan man också avisera förslag som kommer i höstbudgeten.

Där har regeringen redan sagt att man vill sänka skatten för pensionärer med som mest 200 kronor i månaden från och med nästa år. Det tar bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer för inkomster upp till 14 000 kronor.

Regeringen vill också att medel- och höginkomsttagare ska få högre löneskatt genom att brytpunkten för den statliga skatten bara räknas upp med inflationen.

Finansminister Magdalena Andersson målar upp en mycket ljus bild av svensk ekonomi. I stort sett alla kurvor pekar nu åt rätt håll. Med så starka statsfinanser ökar möjligheten till fler satsningar i höstens budget inför valåret 2018.

TT: Vad vill ni satsa på i höst?

– Vi vill att fler ska anställas i äldreomsorgen, fler lärare, fler förskollärare och vi vill gärna se fler poliser. Men först ska vi se hur ekonomin utvecklas, sedan ska vi ta ställning till vad det finns för utrymme för reformer, säger Magdalena Andersson.

Höjda barnbidrag är ett vallöfte som fortfarande inte har uppfyllts. Men Magdalena Andersson vågar inte utlova att det finns med i höstens budget.

– Men vi jobbar naturligtvis för att vi ska kunna uppfylla de saker som vi gick till val på, säger hon.

Magdalena Andersson har fått justera anslagen i vårändringsbudgeten på en rad områden, på grund av att förutsättningarna förändrats jämfört med de bedömningar som gjordes i budgeten för 2017.

Det handlar till exempel om att bidragen till läkemedelsförmånerna ökar med 1,1 miljarder kronor på grund av ökade kostnader för läkemedel. Kostnaderna för fler rättsliga biträden och offentliga biträden i utlänningsärenden har också ökat mer än väntat.

Dessutom ökar biståndsanslaget med 1,3 miljarder kronor eftersom avräkningarna för kostnader för asylsökande minskat.

Sammantaget innebär ändringarna i vårändringsbudgeten att anslagen höjs med 6,6 miljarder kronor netto.

Alf Svensson: Barnen viktigaste valfrågan

Familjepolitik. Barnens bästa måste bli den viktigaste valfrågan. Det skriver Alf Svensson i en debattartikel i Dagens Nyheter. Får vi inte trygga barn löser vi inte...

Ett skrämmande exempel på hur ekonomiska intressen prioriteras före människovärde.

Gästkrönika Bitte Assarmo I Belgien överger sjuksköterskor och socialarbetare, som specialiserat sig på palliativ vård, sitt yrke eftersom klinikerna de arbetar på har...