Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Teologiskt "mittenparti" – POSK vill ha högt till tak

Det vore märkligt om talet om partipolitisering av Svenska kyrkan inte gynnade kyrkomötets näst största grupp, POSK, Politiskt obundna i Svenska kyrkan. Det menar Hans-Olof Andrén, gruppledare i kyrkomötet och ordförande i riks-POSK.

Nyheter · Publicerad 14:41, 11 sep 2017

Den pensionerade fysikprofessorn från Göteborg är veteran i kyrkomötet, där han sett frågan om de politiska partiernas inflytande i Svenska kyrkan bölja fram och åter i snart 35 år.

– Det som vi tjatat om på insändarsidor i flera år har äntligen hittat in på ledarsidorna i tidningar som DN. Det är på tiden, säger han.

Inför årets kyrkoval har POSK gjort en poäng av skillnaden mellankyrkopolitik och samhällspolitik, genom att låta medlemmar träda fram med sina partibeteckningar i korta filmsnuttar.

– Många i POSK är aktiva inom till exempel kommunpolitik. Men samhällspolitikens höger- och vänsterdimensioner finns inte på samma sätt i kyrkan, och därför blir partierna inte relevanta där, säger Hans-Olof Andrén.

Desto mer bejakar POSK de olika schatteringar som ryms inom Svenska kyrkan, alltifrån högkyrklig konservatism, över väckelsetrogen gammalkyrklighet, till lågkyrkliga rörelser som Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS).

– Det ska vara högt i tak, eftersom alla människor är olika och tilltalas av olika uttryck. Det gäller att få ut evangeliet på olika sätt, och där är bredden av rörelser en väldig tillgång, säger Hans-Olof Andrén.

Han placerar POSK ”i någon slags teologisk mitt”, och ger frågan om vigsel av samkönade par som exempel.

– Det finns de som vill tvinga alla nya präster att viga samkönade, även om kyrkomötet sagt att vi ska hålla oss med två uppfattningar i den här frågan samtidigt. Det är inte en avgörande trosfråga, och äktenskapet är inte ett sakrament, säger han.

– Vi menar att eftersom det är så väldigt få vigslar det gäller, kanske 200 om året, så är det inget praktiskt problem, och då är kyrkomötets beslut rätt sätt att hålla ihop kyrkan.

Hans-Olof Andrén jämför med den debatt som ledde till att riksdagen beslöt att införa väjningsrätten för präster 1976.

– Då gällde det att präster skulle kunna avstå från att viga skilda par, med hänvisning till sitt samvete. Den debatten dog ut med tiden. Det är så man ska behandla en sådan fråga: inte göra affär av den, och så löser det sig efter hand.

Bortsett från att POSK vill främja mångfald och fortsatt avpolitisering av Svenska kyrkan, så driver man i valet också frågan om musiklivet.

På programmet för den kommande mandatperioden står bland annat en önskan om att stärka ansvaret för kyrkomusik på nationell nivå, samt att inrätta ett samrådsorgan med musiklivets organisationer.

Den inbitne koristen Hans-Olof Andrén slår gärna ett särskilt slag för Svenska kyrkans körer.

– Körerna hör numera till Svenska kyrkans största barn- och ungdomsverksamheter, och är en fantastisk väg in i kyrkan för många, säger han.

– Dessutom är det så att församlingens grundläggande uppgift definieras som gudstjänstfirande, undervisning, diakoni och mission. Alla de aspekterna finns med i den minsta kör.

Kyrkoval 2017

Kyrkovalet hålls 17 september och det går att förtidsrösta mellan 4–17 september.

Medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år får rösta. Antalet röstberättigade är cirka 5,2 miljoner.

I kyrkovalet går det att rösta till tre nivåer: Lokalt val – kyrkofullmäktige, regionalt val – stiftsfullmäktige och nationellt val – kyrkomötet. Sammanlagt ställer 29 467 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.

I kyrkovalet talar man inte om partier utan om nomineringsgrupper, totalt finns 19 sådana grupper.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Källa: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...