Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Sverige kan ha kristnats tidigare än man trott

Ett gravfynd i Varnhem visar att Sverige ser ut att ha kristnats 100–150 år tidigare än man trott. – Om det här stämmer är det sensation. Historien ritas om, säger historikern Dick Harrison till Vetenskapens värld.

Nyheter · Publicerad 13:00, 13 sep 2017

Det har länge varit en historisk gåta varför det finns så få arkeologiska fynd från 900–1000-talet i Västergötland. Men nu ser gåtan ut att ha fått sin förklaring.

I ett forskningsprojekt som bedrivits i Varnhem har arkeologer hittat en stenkyrka med intilliggande gravar vars skelett daterats till början av 900-talet. Det hela förvirrade forskarna eftersom Sverige inte har trotts bli kristnat förrän under 1000-talet. Kol-14-dateringarna talade dock sitt tydliga språk: Gravarna och kyrkan var från tidigt 900-tal.

– Då kände vi – wow, nu har vi något på gång här, berättar arkeologen Maria Vretemark i Vetenskapens värld.

Arkeologerna hade tidigare letat efter typiska vikingagravar – det vill säga stenrösekullar som stack upp i landskapet – när de i själva verket borde ha letat efter kristna gravar.

Nu hade de hittat vad som verkar vara Sverige äldsta kristna grav och kyrka.

– Om det här är sant, om det verkligen stämmer, så innebär det en sensation. Det innebär att vi måste skriva om vikingatidens historia och vi får en helt ny berättelse om hur Sverige kristnades, säger historikern Dick Harrison i programmet.

Den som sägs ha varit den som först kom med kristendomen till Sverige är Ansgar. Han ska ha kommit till Birka i Mälardalen på 800-talet, men misslyckats med att omvända nordborna. Först runt millennieskiftet ska svenskar ha omfamnat den nya tron.

– Nu kan vi skriva tillbaka kristnandet i Sverige med 100, eller kanske 150, år. Vi vet att hit kom det någon eller några och lyckades medan Ansgar misslyckades, säger Dick Harrison.

Vem var det då som kom till Västergötland med kristendomen?

– Vi vet en sak. Varnhemsborna kom inte i kontakt med någon som skröt om det efteråt, utan några som blev anonyma efteråt. Troligen rör det sig om en undervegetation av munkar. Jag kan tänka mig att storbönder och folk som hängde med till England, handelsmän, övertygades och imponerades och tog med sig en egen mission hit, säger Harrison.

Han säger att det är osannolikt att kristendom kom hit utan invandring.

Och hur såg tron ut för Sveriges första kristna?

– Det finns bevarade predikningar från omkring år 1000 från ärkebiskop Wulfstan den andre i York. En av de predikningarna inleds: ”Vi kallas kristna för Kristi skull”. Sedan går Wulfstan snabbt över till de tio budorden, det vill säga etiken, berättar biskop Lars-Göran Lönnermark i programmet.

Han tror inte att huvudanledningen till omvändelserna var att man ville bli en del av den kontinentala gemenskapen och kulturen.

– Jag tror att man ville ha ett rätt förhållande till det gudomliga. Allt var ju präglat av tro på ett eller annat sätt. Jag tror att man tog detta på mycket stort allvar, säger han.

Arkeologen Maria Vretmark håller med.

– Det här är en tid när man kanske inte definierar religion som vi gör i dag. Det är en del av hur man framlever sitt vardagsliv. Det är så ihopflätat med vardagslivet att man inte tänker: ”Det här är religion och det här är vardagsliv”, säger hon.  

I en av de upptäckta gravarna – den som har den priviligierade platsen närmast kyrkan – har man funnit en kvinna som man antar hade stor betydelse i samhället. Genom en runsten som hennes man rest åt henne tror man att hon hette Kata. Arkeologerna i Varnhem har låtit en modellmakare återskapa hur hon kan ha sett ut.

Nu kan svenskarna få en aning om hur en av våra första kristna invånare såg ut.

Dick Harrisons entusiasm över upptäckten i Varnhem går inte att ta miste på.

– Det här är svaret på gåtan varför vi hittar så lite om vikinga­tiden i Västergötland. De var förvisso starka, mäktiga nordbor, men de var kristna, säger han.

Programmet finns att se på SVT Play.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.