Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Romarbrevet 5:20

Världen idag

Svenska folket: Kristna friskolor okej

Drygt hälften av svenskarna anser att skolor på kristen grund, som är kontrollerade av Skolinspektionen, bör vara tillåtna. Det visar en undersökning av Sifo som gjorts på uppdrag av tidningen Dagen och Kristna friskolerådet

Nyheter · Publicerad 13:50, 17 maj 2017

På senare tid har konfessionella friskolor hamnat under lupp och är föremål för politisk diskussion. Många svenskar är också negativt inställda till religiösa friskolor – så länge det inte handlar om kristna friskolor, skriver Dagen.

När 1 000 slumpvis utvalda svenskar svarar på frågan om de anser "att skolor på kristen grund, som är kontrollerade av Skolinspektionen, bör vara tillåtna eller förbjudna?" svarar 51 procent att de bör vara tillåtna. Detta enligt en undersökning av Sifo som gjorts på uppdrag av tidningen Dagen och Kristna friskolerådet. 36 procent svarar att skolorna bör förbjudas och 13 procent är tveksamma.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Humanisterna och som presenterades tidigare i år svarade 55 procent ja på frågan om "alla religiösa friskolor borde förbjudas". 24 procent svarade nej. Att resultaten skiljer sig åt i de båda undersökningarna beror enligt statsvetaren Magnus Hagevi till viss del på att Dagens undersökning specifikt handlar om kristna skolor.

– Svenska folkets uppfattningar är mer positiva till kristendom än islam, säger han till tidningen.

– Svenskarnas kunskap om religion är ofta dålig och en stor del av kunskapen kommer från massmedierna.

I augusti 2016 fanns 66 religiösa friskolor i Sverige, enligt utbildningsdepartementet som hämtat siffrorna ur Skolverkets skolenhetsregister. 54 skolor är kristna, elva är muslimska och en är judisk.

Skyll inte förortsproblem på de kristna friskolorna

Ledare LIberalernas totalitära utspel Liberalerna fattade under den gångna helgen beslut om att förbjuda nyetablering av så kallade ”religiösa” skolor. De i partiet som ville förbjuda...

GW Persson: Porr kan leda till brott

Pornografi. Pornografi kan i förlängningen förmå män att begå brott. Det sa kriminologen Leif GW Persson i tisdagens ”Veckans brott”. Att stoppa en industri som...