Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Svensk deportering blev nyhet i USA

Den USA-baserade kristna TV-kanalen CBN uppmärksammar i ett reportage de konvertiter från islam till kristendom som riskerar att skickas tillbaka till sina hemländer från Sverige. – Inget gott betyg för Sverige, anser jurist Gabriel Donner som menar att 1 000 kristna konvertiter just nu håller sig gömda här i landet.

Nyheter · Publicerad 09:49, 12 aug 2017

"Sverige tänker deportera iranska kristna skådespelaren Aideen Strandsson till Iran, där hon riskerar tortyr, våldtäkt och till och med död i ett iranskt fängelse". Så inleds ett cirka fem minuter långt inslag på CBN om Sverige och Aideen Strandsson, som är en av många konvertiter vars tro ifrågasätts av Migrationsverket.

I programmet uttalar sig även juristen Gabriel Donner, som tidigare i år angav att drygt 1 000 av de flyktingar som håller sig gömda i Sverige är kristna konvertiter. "Migrationsverket har information om varje land på sin hemsida. Och i informationen som gäller Iran finns det flera rapporter som, berättar att det är standard att tortera och våldta i iranska fängelser," säger han i reportaget.

"Och frågan som vi ställt Migrationsverket om och om igen är varför man lägger upp den här informationen på sin hemsida, om man inte följer den".

Till Världen idag påpekar Gabriel Donner det faktum att frågan om gömda konvertiter i Sverige nu även uppmärksammas i USA.

– Sverige har nått en punkt där en stor amerikansk tv-kanal anser det värt att rapportera. Detta är inget gott betyg för Sverige, anser Donner som berättar att han personligen biträtt kring 1 000 konvertiter under de senaste 15 åren.

Lika många, menar han, är alltså de konvertiteter som just nu håller sig gömda i Sverige efter att ha fått utvisningsbesked.

Vad bygger du siffrorna på?

– För närvarande så behandlas kanske 600 iranska och afghanska kristna konvertiters ärenden per år. Många får avslag. Snittet på de ärenden som beviljas är bara en tredjedel av vad som beviljades för tio år sedan. 

Gabriel Donner hävdar att kristna konvertiter i dag har sämre möjlighet att få asyl än de som söker asyl av andra skäl. Detta är galet, anser Donner som framhåller att konvertiterna i själva verket har ett bättre bevisläge än personer som söker asyl av andra skäl.

– En asylsökande som konverterat lever under luppen hela tiden eftersom de hela tiden är iakttagna av församlingsmedlemmar och församlingsledning. En politisk flykting däremot, eller de som flyr av andra skäl, har inte möjlighet att i samma grad presentera bevismaterial.

Gabriel Donner anser också att vedertagna principer för hantering av vittnen åsidosätts då det gäller konvertiter.

– I en vanlig svensk rättsprocess, där någon exempelvis blivit misshandlad så vinner jag målet om jag har ett enda trovärdigt vittne som såg när jag blev slagen. Men om en konvertit åberopar 50 medlemmar i en församling som intygar att han är en genuint troende aktiv kristen, utifrån hans ord gärningar och känslomässigt, då säger domstolen att församlingen inte kan uttala sig om detta. 

– Inte i något annat juridiskt sammanhang kan man så lättvindigt avfärda vittnen, säger Gabriel Donner kritiskt.

Att muslimer omvänder sig till kristen tro – för att beviljas asyl – bedömer han som relativt ovanligt. 

– Siffror visar att 80-85 procent av konvertiterna blir kvar i församling även efter att de beviljats uppehållstillstånd. Endast 6-8 procent förvinner och det betyder ändå inte nödvändigtvis att de återfaller till islam. 

– Att anta att konvertiters tro inte vore genuin utifrån de 5-6 procent som kanske inte är äkta konvertiter, är fullständigt orimligt.

Sverige har nått en punkt där en stor amerikansk tv-kanal anser det värt att rapportera. Detta är inget gott betyg för Sverige.

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.