Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Hans Jansson. Foto: Arkiv

Stort intresse för väckelsebudskap

Hans Jansson, predikant från Uppsala, höll nyligen en mötesvecka anordnad av Slussfors fria församling i södra Lappland på temat ”Uppryckandet”. Ämnet väckte intresse. Jansson bok på samma tema har nyligen tryckts på nytt i nära 4 000 exemplar.

Nyheter · Publicerad 19:01, 17 maj 2017

Under mötena och bibelstudierna i södra Lappland talade Hans Jansson om att Jesus ska hämta sin församling och att detta i alla tider har varit ett aktuellt och centralt väckelsebudskap. Och nu är det än mer angeläget, menade han, mot bakgrund av det allmänna världsläget.

Hans Jansson, varför tycker du att det här ämnet är så viktigt att tala och skriva om?

– Som kristna behöver vi vara vaksamma och redo att hämtas hem på det övernaturliga sätt som Paulus beskriver. Budskapet som boken har, tror jag personligen är en nyckel till väckelse, för väckelse måste börja i församlingarna, det måste ske inifrån och ut. Vi behöver bli gripna av Gud och det blir vi om vi är vaksamma och väntar på Jesus.

Din bok har nyligen tryckts på nytt, kan du beskriva kort vad den handlar om?

– Den handlar om det som var pingstväckelsens grundämne, Jesu återkomst och uppryckandet av de troende. Det och Andens dop byggde på ett särskilt sätt pingstväckelsen. Jag har upplevt att det här budskapet behöver förnyas, budskapet om församlingens uppryckande. Paulus talar i brevet till Thessalonikerna i Nya testamentet om att detta är ett budskap som kommer från Herren att församlingen rycks undan den kommande vedermödan.

Varför tror du att det finns ett så stort intresse för detta?

– Det finns en hunger i församlingarna efter en riktig uppenbarelse av Jesus. Jag tror att det är en huvudnyckel till väckelse. Det är ett allvarligt ämne men ett viktigt sådant. Det predikas så sällan, de unga i församlingarna vet nästan inget om detta. Jag tror att många därför söker sig till den här boken och det känns jätteroligt att så många läser den.

Löfven: ”Alla präster ska viga samkönade”

Kyrkopolitik. Ingen präst i Sverige ska kunna säga nej till att viga samkönade par. Det sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med Kyrkans Tidning....

SEB gör bara halv pudel gällande Israelbojkott

Israelkommentar Israelkommentar. Kritikstorm mot SEB:s svarta lista Måndagen den 12 juni 2017 går till historien då SEB beslöt att ta ett finansiellt beslut grundat på politiska åsikter från en palestinaaktivist....