Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Storbritannien: klart för dna från tre personer

Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, säger nu ja till att låta forskare skapa barn med dna från tre personer. Tekniken är tänkt att användas för att förhindra att vissa ärftliga sjukdomar överförs från mamman till barnet. Helena D’Arcy på organisationen Respekt är djupt kritisk. – Vi känner inte till riskerna, säger hon.

Nyheter · Publicerad 09:00, 31 dec 2016

Brittiska IVF-kliniker ges nu möjlighet att erbjuda vissa patienter en provrörsbefruktning som innebär att barnet får dna från tre personer. Detta efter att landets myndighet för fertilitetsfrågor, HFEA, gett grönt ljus till så kallat mitokondriebyte, eller treparts-IVF.

Metoden innebär att man för över mammans kärn-dna till en frisk äggcell från en donator, vilken sedan befruktas. Anledningen till ett sådant utförande är att vissa sällsynta sjukdomar beror på att cellerna bär på skadliga mutationer i den arvsmassa som finns i mitokondrierna, cellernas kraftverk.

Genom att använda ett ägg utan dessa mutationer tror man att man minimerar risken för att sjukdomen förs över till barnet.

Enligt Outi Hovatta, fertilitetsläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet i Huddinge, innebär inte metoden att barnet får tre föräldrar.

– Det stämmer inte, säger han till tidningen Forskning och framsteg i en artikel som förklarar att över 99,99 procent den genetiska informationen finns i cellkärnan.

Och det är alltså inte cellkärnan som byts ut i en treparts-IVF, utan mitokondrierna.

Ett sjukhus- och universitetsanknutet team i Newcastle verkar bli först ut att få tillstånd till metoden, enligt nättidningen Bioedge. Teamet hoppas kunna behandla 25 par varje år, förutsatt att paren går med på att delta i en långtidsuppföljning av barnen.

Helena D’Arcy, ordförande för katolska Respekt som vill främja det mänskliga livets okränkbarhet, är djupt kritisk till metoden.

– Jag är väldigt glad att Sverige än så länge har ställt sig avvaktande till treparts-IVF. Metoden var uppe för diskussion på en konferens med Statens medicinsk-etiska råd, men det togs beslut om att avvakta, säger hon.

Varför är du kritisk?

– Vi känner inte till riskerna. Vi har ingen aning om de långsiktiga följderna. Ingen vet ännu med säkerhet om tillvägagångssättet är säkert för barnet. Dessutom kan mutationer uppstå även om man använder denna metod. Den är ingen garanti för att barnet får födas friskt.

Helena D’Arcy är upprörd över att man i Storbritannien framställer metoden som ett botemedel eller en behandling.

– Det är väldigt falskt. Metoden är inget botemedel – den är ett sätt att framställa nya människor, säger hon.

Hon påpekar att hon tror att det ligger mycket prestige i forskningen.

– Många forskare är beredda att gå väldigt långt för att vara först med att framställa friska barn, säger hon.

Är metoden även tänkt som ett alternativ för homosexuella par som vill ha gemensamma barn?

– Nej, inte den här metoden. Men det finns sådan forskning som ligger och väntar. Bland annat försöker forskare få hudceller att "gå bakåt” och bli könsceller. På sikt kan det därmed bli möjligt att "få barn med sig själv”.

Men tanken med den nu tillåtna metoden i Storbritannien är alltså att få fram friska barn.

Helena D’Arcy frågar sig varför det är så viktigt att skapa perfekta människor genom biologisk forskning.

– Jag förstår inte varför vi lägger så mycket kraft och tid på att framställa konstgjorda barn när världen svämmar över av barn – som redan finns – som behöver hjälp, säger hon.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...