Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Att ägna sin tid åt att forma framtidens apologeter. Det är drivkraften när Stefan Gustavsson nu slutar som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Foto: Credo

Stefan Gustavsson slutar på SEA

Efter 15 år som generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen (SEA) lämnar nu Stefan Gustavsson sitt uppdrag. I stället ska han ägna sig åt att forma nästa generations apologeter. – Det är med blandade känslor som jag slutar, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 00:01, 15 mar 2017

Stefan Gustavsson har varit Svenska evangeliska alliansens (SEA) samlande kraft sedan bildandet år 2001. Först var han styrelsens ordförande, och sedan 15 år tillbaka har han varit anställd generalsekreterare. Men den 7 mars meddelade han styrelsen att han lämnar sitt uppdrag.

– Jag har lett det här arbetet i 16 år och känt en stor glädje i det – och gör fortfarande. Men det jag känner mest för är att träna nästa generations apologeter. Jag upplever att det är dags att gå in i en mer avgörande kallelse för det, säger han.

Exakt vad det kommer att innebära är i nuläget inte helt klart, men Stefan Gustavsson säger att det både gäller apologetik inom kyrkan och mer evangeliserande arbete.

– Vi befinner oss i en kultur som generellt är väldigt ifrågasättande till kristen tro. Det behövs kristna med spetskompetens, och dem hoppas jag kunna vara med att bygga upp, säger han.

Stefan Gustavsson anser att apologetiken har blivit bortglömd och åsidosatt i våra kyrkor – något han alltså vill att det ska bli ändring på.

Det är med blandade känslor som han slutar på SEA.

– Jag är så tacksam till Gud för allt som vuxit fram sedan 2001. Fantastiska medarbetare, full uppbackning från styrelsen och ett stort gensvar från medlemmar och understödjare över hela landet har gjort mitt arbete i SEA möjligt. Dessutom har vi haft roligt tillsammans. Det har därför inte varit ett lätt beslut, säger han.

SEA söker nu en ny generalsekreterare. Stefan Gustavssons anställning upphör till hösten, men något exakt datum är inte satt än.

– Jag fortsätter att arbeta tills vi har hittat en bra lösning. Jag är jättemån om att det blir en bra stafettöverlämning, säger han.

Han tror att SEA har en viktig tid framför sig och att en ny generalsekreterare kan innebära en möjlighet.

– Det här kan bli positivt, ett nytt ledarskap kan ta SEA till nästa nivå.

I samband med att beskedet om Stefan Gustavssons avgång offentliggjordes, gick ett brev ut till organisationens alla medlemmar. Där berättar han i en positiv ton om sitt beslut och om visionen för SEA:s framtid.

”Jag är övertygad om att SEA som rörelse har sin bästa tid framför sig!” skriver han bland annat.

SEA:s ordförande Stefan Swärd kommenterar avgången i ett pressmeddelande.

– Stefan Gustavsson har blivit en samlande person för hela den evangelikala rörelsen i Sverige. Han har också blivit en ledande evangelikal röst gentemot det svenska samhället. Outtröttligt har Stefan stått på barrikaderna för att försvara evangeliet, sakligt argumentera för kristna ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och försvara en evangelikal grundsyn och bibeltro i den internkristna debatten. Han har byggt Svenska evangeliska alliansen från ingenting till att bli en viktig aktör i den svenska kristenheten, säger Swärd.

Stefan Gustavsson betonar att han inte kommer lämna SEA helt och hållet, utan räknar med ett fortsatt samarbete.

– Mitt kommande arbete kommer förhoppningsvis på sikt få stor betydelse för SEA, säger han.

Jag har lett det här arbetet i 16 år och känt en stor glädje i det – och gör fortfarande. Men det jag känner mest för är att träna nästa generations apologeter. Jag upplever att det är dags att gå in i en mer avgörande kallelse för det.

SEA

Svenska evangeliska alliansen bildades den 26 november 2001. I dag har SEA ca 5 000 personliga medlemmar. I SEA:s nätverk finns samfund, församlingar och organisationer, vilka i sin tur tillsammans representerar över 100 000 evangeliska kristna.

SEA arbetar med tre R: att bygga RELATIONER mellan evangeliska kristna, att skapa RESURSER för församlingens arbete och den kristnes liv samt att vara en kristen RÖST i den offentliga debatten.

SEA arbetar med många olika frågor som rör tro, teologi och samhälle. 

Sedan två år tillbaka har SEA:s arbete utvidgats med WilberforceAkademin, en unik utbildning för unga kristna opinionsbildare, ledare, och kulturskapare.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...