Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Startskott för nytt upprop mot svordomar i radio/tv

SVT och Sveriges Radio måste ta sitt ansvar och slopa svordomarna. Det är kravet i uppropet #slutasvära som startar på fredagen. – Jag hoppas att alla ska skriva på, säger en av initiativtagarna, den rikskända krutgumman Elise Lindqvist.

Nyheter · Publicerad 10:09, 17 nov 2017

Elise Lindqvist, alias "Ängeln på Malmskillnadsgatan", är en av initiativtagarna till uppropet #slutasvära som lanseras i dag. Tillsammans med Hans-Göran Björk, tidigare programledare för ”Efter tolv” i P4, och Världen idags chefredaktör Lukas Berggren tar hon nu initiativ till ett upprop för att slopa svordomarna i Public Service.

– Jag hoppas att alla ska skriva på, säger hon till Världen idag.

Den tidigare radioprofilen Hans-Göran Björk är mycket bekymrad över utvecklingen med alltmer svordomar i de licensfinansierade kanalerna. Inte minst ur ett barnperspektiv.

– På jättemånga skolor har man i dag otroliga problem med svordomar och grova ord, och man kämpar för att ha nolltolerans. Då är det väldigt märkligt att barn, när de sitter och tittar på tv på barnvänlig tid eller lyssnar på vuxenprogram, ska höra svordomar, säger Hans-Göran Björk.

Han framhåller att man som programledare har goda möjligheter att styra upp språket.

– På samma sätt som man inte får har reklamkeps i tv och att man i radio undviker att nämna företag, så kan man som programledare informera intervjuobjektet om att vi är restriktiva med svordomar och grova ord i Public Service. Och detta respekterar folk, menar Hans-Göran Björk bestämt.

Att svära i tv och radio är å andra sidan inget direkt brott mot reglerna för Public Service, påpekar han.

– Däremot bryter man mot den rekommendation som utfärdades av ledningen för Sveriges Radio 2011 och som fortfarande gäller.

Hans-Göran Björk framhåller också det uppdrag som åligger Public Service att vara folkbildande och att uppträda vårdat och korrekt. Han anser att utvecklingen mot ett grövre språk kan få konsekvenser som ingen önskar sig. För när svordomar normaliseras är steget till andra grova ord inte långt.

– På skolor kallas i dag lärare och klasskamrater för könsord och horor, erinrar Björk.

– När man öppnar upp för det ena uttryckssättet, för svordomar, så spiller det över på andra uttryckssätt. Till slut blir det som att öppna kranen till ett stinkande kloakrör.

Förhoppningen med uppropet är att individer och grupperingar ska underteckna listorna, fylla dem med namn och skicka in. Målet är att tusentals personer, alla de som fått nog av svärandet i radio och TV, ska skriva under.

– Vi har redan märkt ett stort engagemang i frågan, redan innan vi har lanserat uppropet, och har tagit emot flera uppmaningar att starta en namninsamling. Så nu gör vi slag i saken, säger Lukas Berggren, chefredaktör för Världen idag.

Många namnkunniga personer har på sistone reagerat mot svordomar i radio och tv. Inte alla av dem som reagerar är profilerade kristna. Lukas Berggren tror inte att svordomarna är något som bara kristna reagerar på.

– Nej, jag tror faktiskt att många reagerar när det svärs i var och varannan mening. Och jag tror att många inser att ett grövre språkbruk i radio och tv även påverkar den unga generationen och samtalsklimatet som helhet. Så det är inte en specifikt kristen fråga, även om många kristna kanske reagerar starkare genom att man kopplar ett tydligare innehåll till orden.

Varför är det viktigt med en namninsamling?

– Jag tror att den här frågan riskerar att förminskas bland de ansvariga. Public Service ska ju stå i allmänhetens tjänst, så om då allmänheten reagerar kraftfullt och synligt mot innehållet i programmen, bidrar vi till att ge frågan prioritet i företagsledningarna.

Namnlistan för uppropet #slutasvära finns på sidan 3 i dagens tidning och uppropet kan också undertecknas digitalt på slutasvära.nu.

Uppropet #slutasvära

Uppropet riktar sig mot det utbredda användandet av svordomar i Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Det kan undertecknas digitalt på www.slutasvära.nu samt på namnlistor (se info i annons på sid 3).

Uppropet pågår till och med den 19 december.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...