Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Soros abortpengar till Irland olagliga

Amnesty i Irland måste betala tillbaka de pengar man fått av finansmannen George Soros stiftelse Open Society Foundation för sin kampanj för att legalisera abort. Det anser en irländsk tillsynsmyndighet, som hävdar att gåvan strider mot landets förbud mot "politiska" donationer.

Nyheter · Publicerad 07:00, 27 dec 2017

Irländsk lag förbjuder organisationer som kan definieras som "tredje part" att ta emot större summor än 100 euro från utländska donatorer "för politiska ändamål".

Därför reagerade Irlands Standards in Public Office Commission (Sipo), som övervakar donationer till lobbyverksamhet, när läckta dokument visade att George Soros stiftelse, Open Society Foundations (OSF), har som mål att förändra abortlagar i hela Europa.

OSF säger å sin sida att de hackade dokumenten inte ger en rättvisande bild av hur bidraget skulle användas av Amnesty i Irland, utan "ingick i en pågående diskussion om hur man på bästa sätt kan stärka kvinnors reproduktiva rättigheter i Europa".

Frågan har politisk sprängkraft i och med att Irland kommer att hålla en ny folkomröstning i abortfrågan 2018. Landet har i dag en abortlag som förbjuder abort under nästan alla omständigheter.

Tidigare i december röstade en särskilt tillsatt parlamentarisk kommitté för att rekommendera närmast obegränsad tillgång till abort upp till 12 veckor.

Organisationen Respekt berättar att OSF:s strategi för 2016-2019 fanns bland de dokument som läcktes förra året. Där står det att stiftelsen stöder irländska gruppers "kampanj för att upphäva Irlands konstitutionella ändring om att tillmäta ett implanterat embryo samma rättigheter till den gravida kvinnan".

"Med en av de mest restriktiva abortlagarna i världen skulle en seger i Irland kunna påverka andra katolska länder i Europa, som till exempel Polen, och ge välbehövliga bevis på att förändring är möjlig, även på starkt konservativa ställen", heter det dessutom i dokumentet från den Soros-drivna stiftelsen, enligt Respekt.

Stiftelsen ger också stöd till abortvänliga organisationer i Mexiko, Zambia, Nigeria och Tanzania och andra delar av Latinamerika och Europa.

Sipo informerade i början av december Amnesty International om att förra årets donation från OSF på motsvarande 1,3 miljoner kronor bryter mot irländsk lagstiftning och därför kan bli föremål för brottsutredning och åtal.

– Amnesty International kommer inte att följa instruktionen från Sipo och kommer att använda alla medel till att utmana denna orättvisa lag, säger Colm O'Gorman, ordförande för Amnesty International i Irland.

En annan rörelse som arbetar för en ändring av den irländska abortlagen, Abortion Rights Campaign, ska efter uppmaning av Sipo redan ha betalat tillbaka det bidrag man fått från OSF.

Frågan har politisk sprängkraft i och med att Irland kommer att hålla en ny folkomröstning i abortfrågan 2018.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...