Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Smålandskonferensen – en oas av andlig förnyelse

Smålandskonferensen har trogna anhängare som återkommer år efter år, men stadigt hittar också många nya besökare hit. Många deltagare vittnar om att konferensen bevarat sin andliga fräschör genom nära 50 år. En viktig anledning menar man är de välbesökta bönesamlingarna.

Nyheter · Publicerad 18:42, 14 jul 2017

Smålandskonferensen är egentligen tre konferenser. Samtidigt med huvudkonferensen pågår också en konferens för barn och en för ungdomar. Aktiviteterna pågår från tidig morgon till långt in på nattkröken under en intensiv vecka. För många har bönesamlingarna varje morgon blivit en höjdpunkt och den motor som driver konferensen framåt. Dessutom står Trosgnistans samarbetskyrkor i Afrika och Asien med i bön för konferensen.

När Världen idag gör sitt årliga nedslag i mitten av konferensveckan bekräftar ”konferensgeneralen” Curt Johansson att den andliga fräschören och förnyelsen består. Curt ser detta som ett tecken på att Gud håller på att göra något nytt i vårt land.

– Redan från början har det varit en stor öppenhet för den helige Ande och förkunnelsen har handlat om att tiden nu är inne för ett nytt andligt skeende i landet. Johannes Amritzer predikade mycket starkt om att det är dags för oss som Guds folk att sätta oss i rörelse.

GertOve Liw, pingstpastor i Hudiksvall, talar i lägerkyrkan över det svåra ämnet vad vi gör när bönesvaret dröjer eller uteblir, och vi frågar oss var Gud är någonstans. Samtidigt pågår barnmötet i huvudbyggnaden. Där lär den klurige figuren Ospon Sporre ut små bus och leder lekar till barnens förtjusning. Mitt i buset och leken finns Jesus med på ett naturligt sätt, som det ju bör vara för oss alla i vårt dagliga liv.

I ungdomstältet är det lovsång och undervisning i ämnen som är aktuella i tonåren. Bland annat annonseras att frågor om sex och samlevnad utifrån ett bibliskt perspektiv ska tas upp följande dag. Helande, evangelisation och hur man blir frälst är andra ämnen som behandlas i undervisning och samtal, och utrymme ges för frågor. Tillfälle till förbön blir det också och redan har flera blivit helade och frälsta, rapporterar några av de unga ledarna glatt. Sport och andra fysiska aktiviteter erbjuds också.

Vi återvänder till GertOve Liw, som i sin predikan konstaterar att vi inte förstår allt som händer här i livet, men att vi kan lita på att Gud inte överger oss. Det finns också en kamp med mörkret om Guds vilja i våra liv.

– Allt som sker är inte Guds vilja, men för dem som tror samverkar ändå allt till det bästa till slut, sammanfattar GertOve sin själavårdande predikan.

I en missionskonferens har naturligtvis hjälpinsatser i andra länder stort utrymme, och i eftermiddagens missionsmöte får vi rapporter från Kenya, Kina, Indien och Tunisien. Bland annat ger pionjären Curt Johanssons barnbarn Amanda glimtar från några månaders volontärinsats i Kenya. Ett litet team som ska åka till Kuba får förbön.

K G Larsson, resande förkunnare, teolog och författare, predikade på onsdagens kvällsmöte. Han talade om hur Gud verkar parallellt genom Israel och den kristna församlingen. Larsson berättade om att antalet messianska församlingar i Israel (det vill säga Jesus-troende) ökat drastiskt de senaste tio åren – ett verk av den helige Ande.

Larsson reflekterade över att han under sina predikoresor i olika församlingar över hela landet får en bra bild av det andliga läget i vårt land. De erfarenheterna har fått honom att inse att den helige Ande är lösningen på alla problem.

– När Anden kommer in i ’de torra benen’ då reser de sig upp och då blir hela livet en gudstjänst. Bibeln säger att vi är den helige Andes tempel. Det innebär att där jag är, där är också min kyrka. Vi är alla tillsammans ett rike av präster, och hjärtats renhet är det viktigaste i våra liv. Det står att vi till och med är ett ’konungsligt prästerskap’. Visst klingar det fint, och kvinnliga präster är också inkluderade, eftersom vi är ett heligt folk. Detta var Guds tanke från början och så ser Gud på oss. Vi är alltid missionärer, var vi än är, och kan betjäna människor var vi än är, förkunnade K G Larsson, uppmuntrande och med stort eftertryck.

Konferensen fortsätter under helgen. Då medverkar bland annat Birger Skoglund, Marcus och Hanna Bloom och de indiska gästerna David och Ketzie Prakasam. Makarna Prakasam är ledare för Trosgnistans samarbetskyrka i Coimbatore i södra Indien, en omfattande församlingsrörelse med stor spridning över landet.

Men för dem som tror samverkar ändå allt till det bästa.

Smålandskonferensen

Datum: 9–16 juli

Var: Ralingsåsgården utanför Aneby

Arrangör: Trosgnistans mission

Huvudtalare: Anders Gerdmar, Johannes Amritzer, K G Larsson, Daniel Viklund, David & Ketzia Prakasam, Marcus & Hanna Bloom, Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson samt Trosgnistans team. Betels lovsångsteam, sång av Emilia Lindberg.

Media: Tv-sändningar i efterhand via Kanal 10 och Cymbal TV

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...