Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Timoteusbrevet 4:7

Världen idag

Skolan försvarar textändring

Upphovsrätten till "Nu tändas tusen juleljus" har gått ut. Det framhåller Södra skolan i Åmål som försvar för att man klippt och klistrat i den kända julsången.

Nyheter · Publicerad 17:27, 20 dec 2016

Skolans rektor Malin Brunzell vill inte kommentera förra veckans luciasamling när Världen idag ringer upp henne. Hon hänvisar i stället till en text som nu lagts ut på kommunens hemsida. Där skriver man nu att skolans traditionella luciafirande riktar sig till "samtliga elever oberoende nationalitet och religion".

”Som brukligt vid olika evenemang i kyrkan väljs ett lämpligt antal verser av olika sånger och psalmer ut för respektive tillfälle och så gjordes även vid Södra skolans luciafirande 2016 (med stöd av Skollag 2010:800 1 Kap 4-6 §§)”, skriver man vidare.

Att ord strukits och ersatts i exempelvis ”Nu tändas tusen juleljus" försvaras av skolledningen. Man medger att man redan 2014 valde "att ändra ett ord i nämnda sång". Därmed blev ”Du stjärna över Betlehem" i stället "En stjärna över alla oss". Skolan beskriver det som "en skrivning som tillåter stjärnan att lysa över alla oss; elever, personal och vårdnadshavare på Södra skolan..."

Skolans agerande väcker också frågan om upphovsrättsbrott. Men skolledningen slår ifrån sig. Man pekar på att sången skrevs och komponerades av Emmy Köhler redan 1898. Därmed skulle upphovsrätten ha gått ut. Denna rätt, framhåller man, "varar under musikskaparens livstid och 70 år efter dennes död." Att Emmy Köhler dog 1925, för över 90 år sedan, ger skolan rätt att ändra i texten, menar skolledningen.

Man citerar också Skolverkets juridiska råd för samlingar i kyrkan (se faktaruta).

I juni gjorde riksdagens majoritet ett tillkännagivande om att införa ett undantag från regeln om att inte tillåta konfessionella inslag. Bön, bibelläsning och välsignelser skulle därmed kunna förekomma vid skolsamlingar i kyrkan. I och med detta har riksdagen gett regeringen i uppdrag att införa en sådan lag. Utbildningsminster Gustaf Fridolin har tidigare sagt att regeringen ska ta hänsyn till riksdagens beslut. Men ännu har inget hänt. Världen idag har sökt regeringen men inte lyckats få någon förklaring.

Ur Skolverkets juridiska råd för samling i kyrka (för icke-konfessionella skolor):

”Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. ”

Riksdagen har i ett tillkännagivande uppdragit åt regeringen att, vid skolavslutningar i kyrkan, göra ett undantag mot regeln ovan. Bön, välsignelse och trosbekännelse ska vara tillåtet, enligt beslutet. Regeringen har dock ännu inte verkställt riksdagens beslut.

Terrordåd och svensk finansiering

Ledare Terrorism Återigen har Europa skakats av terrordåd, nu senast i Finland och Spanien. I Finland visar polisens utredning att gärningsmannen var ute efter att...

Spanien sörjer medan polisjakten fortsätter

Spanien. Terrordåd Tre dagar efter terrordådet i Barcelona är den 22-årige man som tros ha kört skåpbilen in i människomassan på Las Ramblas fortfarande på fri fot....

Finland tystnade på söndagen

Åbo. Många frågor efter terrordåd En tyst minut hölls i hela Finland på söndagen för att hedra de två dödsoffren för fredagens knivhuggningar i Åbo. Under dagen hölls också nya förhör...