Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Skola: Vi vill ha bön i stället för mindfulness

Låt ”inre bön” bli ett alternativ till yoga och mindfulness i skolan. Det skriver församlingen Arken, som driver Kungsskolan, i en ansökan till Skolinspektionen. Mindfulnessmetoden är starkt influerad av buddhismens andliga synsätt, påpekar församlingens pastor Linda Bergling i ansökan.

Nyheter · Publicerad 12:00, 29 dec 2017

Att använda mindfulness och yoga för att få barnen att slappna av är inget alternativ på Kungsskolan i Kungsängen, nordväst om Stockholm. Teknikerna härrör nämligen från buddhismen och hinduismen, menar Linda Bergling, pastor i församlingen Arken som driver skolan.

Församlingen har nu därför skickat en ansökan till Skolinspektionen där de anhåller om att få använda ”Inre bönen för barn” som alternativ till mindfulness och yoga.

Metoden, som har utformats av Bergling själv, innebär att barnet överlåter kroppen till Gud, får be i sitt inre, får lyssna till en kort bibeltext som beskriver hur värdefullt och älskat det är och slutligen får tid till stillhet och tacksägelse. Alltsammans beskrivs på en cd-skiva med lärarhandledning.

Målsättningen med den ”Inre bönen” är att bland annat hjälpa barnet till en djupare form av inre lugn och ro.

”Fokus ligger på trygghet, själslig balans och ett inre välbefinnande” skriver Bergling i ansökan och påpekar att metoden, i sin variant för vuxna, är godkänd av Socialstyrelsen som en själavårdsbehandling.

I ansökan poängterar hon även att många skolor som använder mindfulness låter sina lärare utbildas vid Mindfulness Center som grundats och ägs av Ola Schenström.

”Schenström är en svensk läkare som har utformat ett program som innehåller övningar i andningsteknik, kroppsscanning, stående-, sittande och gående meditation, samt sittande yoga – hämtade ur zenbuddhistisk meditation”, skriver Linda Bergling.

”Schenström har även skrivit en bok i ämnet som visar att mindfulness inte enbart används som en praktisk meditationsteknik, utan att metoden är starkt influerad av buddhismens andliga synsätt”, fortsätter hon.

Linda Bergling hänvisar även till Europakonventionen som slår fast att ”staten ska respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

”Vi hoppas att ni kan komma till ett beslut och godkänna modellen den Inre bönen som ett alternativ till mindfulness för barn i skolan”, avslutas ansökan.

Att använda mindfulness och yoga för att få barnen att slappna av är inget alternativ på Kungsskolan i Kungs-ängen. Teknikerna härrör nämligen från buddhismen och hinduismen

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...