Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Skarp kritik mot ny föräldraförsäkring

Fem månader i föräldraförsäkringen ska reserveras för pappan. Det föreslår nu regeringens utredare. – Ett sociologiskt experiment, säger Haro:s ordförande Ingvild Segersam, starkt kritisk till förslaget.

Nyheter · Publicerad 08:03, 20 dec 2017

Förslaget, som på måndagen presenterades av regeringens utredare Lars Arrhenius, innebär att fler dagar än i dag måste tas ut redan innan barnet fyller tre.

– Det är då barnets behov är som störst. Med det här förslaget hoppas jag att pappor ska ta ut mer när barnet är litet och på det sättet skapa en bättre relation med sina barn, sa han enligt TT.

Med utredningen vill regeringen skynda på utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Hittills har det gått långsamt. Mer än 40 år efter det att försäkringen lanserades tar kvinnor fortfarande ut 90 procent av dagarna för barn under två år.

Opinionsundersökningar visar att de flesta föräldrar vill få bestämma själva hur ledigheten ska tas ut. Och förslaget fick snabbt fick tummen ner från samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna.

– Det ökar ju inte jämställdheten, tvärtom. Det kommer bara leda till att fler dagar inte tas ut, sa Centerns talesperson Solveig Zander (C) till TT.

Ingvild Segersam, ordförande för kvinnoorganisationen Haro, var med när förslaget presenterades.

– Det är väldigt tydligt att föräldraförsäkringens primära syfte är att uppnå jämställdhet så som den definieras i Sverige, säger hon.

– Man har helt bortsett från barns behov av anknytning till mamman, familjens olika behov och barn med särskilda behov.

Något som framkom vid presentationen är att 38 procent av männen, med det nya systemet kommer att känna sig tvungna att ta ut 100 dagar mer än de gör i dag.

– Men det kommer inte ske över en natt. Många föräldrar kommer i stället att börja leta efter barnomsorg innan barnet ens fyllt ett år, säger Ingvild Segersam.

– Något annat som kommer hända är att kvinnor tar ut obetald ledighet för att få vara med sina barn. Så det här kommer att drabba dem som regeringen säger sig vilja gynna. Dessutom blir amningen lidande.

Ingvild Segersam tycker inte att utredningen kunnat redogöra för konsekvenserna av förslaget, annat än att kvinnor och män på sikt kommer att tjäna lika mycket pengar.

– Det här är ett ideologiskt förslag, utan förankring i forskning och vetenskap.

Det här är ett ideologiskt förslag, utan förankring i forskning och vetenskap.

En ny modell

Enligt förslaget ska föräldrapenning kunna tas ut under högst 460 dagar sammanlagt för föräldrarna — jämfört med 480 i dag.

Fem månader, alltså totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern — jämfört med 90 dagar i dag.

390 dagar måste tas ut innan barnet fyllt tre. I dag gäller att 384 dagar ska tas ut innan barnet fyllt fyra.

Dagar ska kunna tas ut tills barnet fyller tio år, mot tolv i dag.

Åren efter det att barnet fyllt tre har föräldrarna 10 dagar per år att ta ut. Av dessa är tre reserverade för vardera förälder och kan inte överlåtas.

Det ska också bli lättare att lämna över dagar till andra, både till en sambo och till en utomstående, som morfar eller farmor.

De 90 så kallade lägstanivådagarna slopas. I stället betalas full föräldrapenning ut för samtliga 460 dagar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Politiker vill utreda tredje juridiskt kön

Sverige. En majoritet av partierna i riksdagen är positiva till att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige, visar en rundringning som...

Turismen till Israel ökade med 25 procent förra året

Israel. Att semestra i Israel är mer populärt än någonsin och förra året tog landet emot mer än 3,6 miljoner turister. – Ett fantastiskt rekord – vi har...

Väckelseländer kan följa USA att erkänna Jerusalem

Israelkommentar Jerusalem. Kristna väljares inflytande på staters Israelpolitik 2017 var ett märkesår för staten Israel på fler än bara ett sätt. Året markerade flera viktiga jubiléer, såsom 120 år sedan den första...