Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Romarbrevet 12:17

Världen idag

Svenska biståndsorganisationer som får stöd från Sida och arbetar med kvinnohälsa, däribland PMU, Diakonia och Equmeniakyrkan, kommer nu att behöva ta reda på om deras lokala partnerorganisationer får amerikanskt stöd och alltså har tagit ställning för de nya biståndsvillkoren. Foto: Tomas Oneborg / TT

Sidas abortbeslut drabbar fler

Inte bara Sidas samarbetspartner utan även deras lokala utövare omfattas av Sidas nya krav vad gäller USA:s abortpolitik. Det säger nu den svenska biståndsmyndigheten till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 15:42, 14 jul 2017

Det var på tisdagen som Sida meddelade att man inte längre tänker stödja så kallade SRHR-projekt som utförs av en organisation som accepterat USA:s nya villkor för hälsobistånd. Enligt dessa villkor får inga medel gå till att genomföra eller främja andra aborter än sådana som skett efter våldtäkt, vid incest eller då kvinnans liv är i fara.

Sida förklarade att 20–40 organisationer kan komma att mista bidrag till sina projekt till följd av den nya policyn. Det handlar om sådana projekt som i någon del aktivt godkänt USA:s Mexico City Policy, en policy som riktar sig till alla utländska icke-statliga organisationer som vill få del av amerikanskt bistånd för sitt arbete med hälsa i bred bemärkelse.

Den nya svenska linjen innebär att inte bara Sidas partner utan även de aktörer som dessa samarbetar med förväntas leva upp till de svenska kraven.

– Om vi tar en organisation som Rädda Barnen, så har de i sin tur avtal med organisationer som utför arbetet och stödinsatserna ute i landet i fråga. Och de organisationerna kan ju inte heller i sin tur ha skrivit på policyn, säger Sidas pressekreterare Fredrik Sperling.

– Däremot kan vi inte kontrollera varje underorganisation, utan det förutsätter vi att våra samarbetsparter gör.

Det är hittills inte känt exakt vilka icke-statliga organisationer som gått med på de amerikanska villkoren, eller vilka som tagit avstånd från dem. Internationella Rädda Barnen är dock en organisation som av strategiska skäl valt att gå med på villkoren, medan International Planned Parenthood Federation har markerat avstånd.

Svenska biståndsorganisationer som får stöd från Sida och arbetar med kvinnohälsa kommer nu att behöva ta reda på om deras lokala partnerorganisationer får amerikanskt stöd och alltså har tagit ställning för de nya biståndsvillkoren.

– Det är klart att när vi får stöd av Sida så måste vi bedöma våra partner utifrån de regelverk som gäller, så det kommer vi säkert att behöva titta på nu, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

– Men på rak arm har jag svårt att se att vi jobbar med frågor som skulle beröras.

PMU har stöd av Sida för att arbeta med mödrahälsovård och familjeplanering i flera projekt, exempelvis i DR Kongo.

Även Equmeniakyrkan får Sida-medel för att stödja kvinnors hälsa i Afrika, bland annat i samarbete med Kyrkornas världsråd. Vare sig de eller Diakonia, som samarbetar med Accion Medica Cristiana i ett projekt rörande kvinnors hälsa i Nicaragua, har ännu tagit ställning till hur de ska agera efter beslutet från Sida.

SRHR står för "sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter", och kan omfatta allt från familjeplanering till mödrahälsovård.

Om vi tar en organisation som Rädda Barnen, så har de i sin tur avtal med organisationer som utför arbetet och stödinsatserna ute i landet i fråga.

Henriksson vill inte gå före i abortfrågan

Abort. KD avvaktar Socialstyrelsens möte med läkare Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte slå fast att sena aborter inte får avslutas ända in i 22:a graviditetsveckan. Men KD kommer inte att...

Ryssland tiger om Wallenberg

Brott. Den ryska säkerhetstjänsten vill inte offentliggöra dokument som skulle kunna kasta ljus över Raoul Wallenbergs död. Det kan ske först 2022, är...

Inte så illa som vi tror…

Gästkrönika Torbjörn Freij När man stiger av och på tunnel­banan i London ropar en röst i högtalaren: ”Mind the gap!” Viktig, men det finns ändå allvarligare klyftor i världen...

Avböjer "skyddsring" vid synagogan

Antisemitism. Judisk förening oroad för säkerhet den 30 september Den judiska församlingen i Göteborg önskar att de som vill skydda stadens judar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar den 30 september, inte...