Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

SD: "Ge kyrkan ro att vara kyrka"

Svenska kyrkan har blivit allt mer politiserad – det menar Sverigedemokraterna, som nu själva satsar stort inför kyrkovalet. – Vår utgångspunkt är inte att göra kyrkan till en megafon för sverigedemokratisk politik, vi vill ge kyrkan ro att vara kyrka, säger riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Nyheter · Publicerad 20:00, 11 sep 2017

”Tro och tradition”, det är nomineringsgruppen Sverigedemokraternas slagord inför kyrkovalet.

– Vi vill att kyrkan ska vara tydlig med sin kristna identitet och inte tona ner Jesus, säger Julia Kronlid som, tillsammans med Aron Emilsson, är ansvarig för partiets kyrkopolitik.

Hon anser att kyrkan har blivit en politisk, vänsterliberal opinionsbildare och tycker att det är tråkigt att ”präster som har en genuin kristen tro har blivit utfrysta”.

– Vi vill också att kyrkan ska värna vårt kristna kulturarv, fortsätter hon.

Ni är kritiska till att kyrkan ”har blivit politiserad”, men samtidigt är ni själva ett politiskt parti som vill påverka – hur går det ihop?

– Jag förstår den frågan. Men det väsentliga är inte om man är ett parti eller en nomineringsgrupp med koppling till ett parti, utan vilket syfte man har. Vår utgångspunkt är inte att göra kyrkan till en megafon för sverigedemokratisk politik, vi vill ge kyrkan ro att vara kyrka, säger Julia Kronlid.

Hon säger att partiet har respekt för de teologiskt anställda och att politiker ”inte ska lägga sig i i onödan”.

– Vi vill vara med och förvalta, värna och respektera.

Ni anser att mission är en viktig uppgift för kyrkan – varför?

– Det är en grund i den kristna tron. Det står i missionsbefallningen i Bibeln. Vi tycker inte att kyrkan ska tona ner sitt budskap. Vi tycker att kyrkan borde bli mer frimodig och synas mer utåt.

Det gäller inte minst i förorterna, säger Kronlid och påpekar att Sverigedemokraterna har lagt fram förslag om att dela ut information om Svenska kyrkan på olika språk.

– Vi anser att kyrkan ska stå på fyra ben: gudstjänster, undervisning, mission och diakoni.

En grupp som, enligt SD, är i behov av diakoni och annat stöd är kristna asylsökande.

– Det kan handla om att finnas till hands för människor som är utsatta på asylboenden.

Tro eller tradition – vilket är viktigast?

– De hör ihop och går hand i hand. Men om jag ska säga vad som är hela kärnan så är det tron. Tron är grunden för allting. Utan tro blir traditionen tom.

Sverigedemokraterna är för väjningsrätt för präster och anser alltså att ingen präst ska tvingas viga samkönade par mot sin vilja.

– Vi tycker att det är viktigt att präster, oavsett synsätt i den här frågan, respekteras. Det är en förlust om präster som har en klassiskt kristen tro trillar bort från kyrkan. Dessutom var väjningsrätt ett löfte som gavs när det skulle tas beslut i den här frågan. Då kan man inte bara ”dra undan mattan” och ändra på detta.

Julia Kronlid säger att frågan inte är ett praktiskt problem i dag. De samkönade par som vill gifta sig i kyrkan går till en expedition och får hjälp med att boka en vigselpräst, menar hon.

– Vi gör ett problem av ett ickeproblem.

När det gäller Israelfrågan anser Sverigedemokraterna att Svenska kyrkan har haft en alltför pro-palestinsk hållning.

– Det är viktigt att kyrkan i sina uttalanden och sin undervisning har en respektfull ton gentemot vårt judiska arv, det historiska Israel och den bibliska kopplingen till Israel. Vi anser inte att kyrkan ska ta ställning i frågor som gränsdragningar och tvåstatslösning. en sådan diskussion kan man ta i riksdagen. Alla ska känna sig hemma i kyrkan.

Ni har kritiserats för att satsa stort på kyrkovalet på grund av att ni vill vara med i alla sammanhang – hur ser ni på den kritiken?

– När jag har varit runt i stiften och träffat våra kandidater har jag märkt att det finns ett genuint engagemang för kyrkan. Vi gör inte det här för att synas.

Det är viktigt att kyrkan i sina uttalanden och sin undervisning har en respektfull ton gentemot vårt judiska arv, det historiska Israel och den bibliska kopplingen till Israel.

Budskapet ”Skydda dem” vinner gehör

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. I morgon, fredag, går medborgarna i Republiken Irland (Eire på det ursprungliga irländska språket gaeliska) till folkomröstning om det...