Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Medlemmarna ska själva få bestämma vilken församling de vill vara med i och präster ska kunna säga nej till att viga samkönade par. Det anser nomineringsgruppen Borgerligt alternativ, med Annette Lundquist Larsson i spetsen. Foto: Elvira Hellsten

Sätter församlingarna främst

Låt församlingarna styra sin egen verksamhet och låt medlemmarna välja vilken församling de ska tillhöra – det är frågor som Borgerligt alternativ driver inför kyrkovalet. Nomineringsgruppen är för väjningsrätt för präster och anser att mission är viktigt.

Nyheter · Publicerad 09:00, 15 sep 2017

– Vi sätter församlingarna främst. Det är där verksamheten och medlemmarna finns, säger Annette Lundquist Larsson, ordförande för Borgerligt alternativ.

Hon berättar att nomineringsgruppen är emot sammanslagningar av församlingar så länge församlingarna själva inte vill det.

– Sedan tycker vi att det ska vara fri församlingstillhörighet. Varje medlem avgör vilken församling som han eller hon vill tillhöra, säger Lundquist Larsson.

En annan fråga som Borgerligt alternativ vill genomföra är att församlingar ska kunna driva exempelvis förskolor och äldreboenden.

– Vi tycker att Svenska kyrkan är en bra aktör inom detta område.

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som har rötter i borgerliga värderingar.

– I allt vårt arbete utgår vi från vår värdegrund, säger Lundquist Larsson.

Nomineringsgruppen är för väjningsrätt för präster och tycker således att präster även fortsättningsvis ska kunna säga nej till att viga samkönade par.

– Vi står fast vid det beslut som kyrkomötet fattade. Vi tycker inte att det finns någon anledning att ändra på det.

Ni tycker att det är viktigt med mission – hur ska den bedrivas?

– Den bedrivs bäst i församlingen på hemmaplan och genom samarbete med kyrkor i andra länder. Vilket som ska vara budskapet? Det glada budskapet om Jesus Kristus.

Ett annat missionsbudskap är, enligt Lundquist Larsson, ”Gyllene regeln”, det vill säga: ”Allt vad ni vill att andra ska göra för er ska ni göra för dem.”

Israel-Palestina-frågan tycker Borgerligt alternativ är ”en komplicerad fråga”.

– Jag har inga synpunkter på hur Svenska kyrkan hanterar den frågan i dag. Det är ingen valfråga för oss.

En fråga som däremot är viktig för nomineringsgruppen är integrationsfrågan. Svenska kyrkan kan med fördel bidra till ökad integrering, menar man. Det kan till exempel ske genom språkcaféer, öppna förskolor, diakoni och gruppverksamheter, förklarar Lundquist Larsson.

– Jag tror att Svenska kyrkan kan vara en mötesplats på många sätt. En plats som gör att man kommer in i samhället och gemenskapen. Svenska kyrkan gör redan mycket inom detta område, men kan göra ännu mer.

Enligt Borgerligt alternativ är förföljda kristna i Sverige och utomlands en grupp som bör stödjas av kyrkan.

– Vi tycker att man bör prioritera denna grupp. Det finns ju förföljelse på olika håll, då är det ganska självklart att man tänker på sina trossystrar och -bröder.

Vilken är kyrkans viktigaste uppgift?

– Att vara kyrka och bedriva det som kyrkor gör, det vill säga gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Huvudfokus är gudstjänsten.

Har era lokala företrädare samma syn i frågorna? Exempelvis frågan om att nå ut med budskapet om Jesus?

– Ja, vi driver samma frågor över hela landet. Det här är ett program som vi har kommit överens om. Sedan har varje lokal förening sitt program, och det är meningen också. För det är de lokala företrädarna som känner sin församling allra bäst.

Den (missionen, reds anm) bedrivs bäst i församlingen på hemmaplan och genom samarbete med kyrkor i andra länder. Vilket som ska vara budskapet? Det glada budskapet om Jesus Kristus.

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...