Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

”Samtidens strömningar kräver bön och rustning”

I dag sammanstrålar omkring 520 pastorer och ledare inom Pingst för den årliga pastorskonferensen i Stockholm. Här får de under tre dagar gemenskap, andlig påfyllning och praktiska verktyg för tjänsten.

Nyheter · Publicerad 09:01, 11 jan 2017

Konferensen har inget övergripande tema, utan lägger betoningen på ett antal frågor.

Församlingsplantering är en sådan, i år med inspiration av den så kallade multiplikationsmodellen från USA. Huvudtalare är Rob Ketterling, grundare och huvudpastor för församlingsnätverket River Valley Church i USA.

– Min längtan är att vi inte ska vara vara en rörelse med program för församlingsplantering, utan bli en församlingsplanterande rörelse, säger föreståndare Daniel Alm.

Dessutom hålls seminarier om hur man som ledare kan vässa sina predikningar, vårda sina medarbetare och vända svåra situationer till något positivt.

Ett annat fokusområde är asylsökande och nysvenska. Att detta är en högaktuell fråga vittnar Daniel Alm om.

– Något som har hänt under 2016 är att våra församlingar förändrats ganska tydligt genom flyktingvågen. Många mindre församlingar har fått ett uppsving genom att människor sökt sig till dem.

Så är även fallet i hans egen församling i Västerås, där de nya migranterna står för en stor del av den nya verksamheten i området Norberg.

Daniel Alm tror att pingströrelsen kommer att förändras i och med de nya medlemmarna.

– Vi kanske kommer att behöva tänka nytt, både när vi ser till hur vi firar gudstjänst och hur vi rekryterar nya ledare, säger han.

– Många av dem som kommit till oss är välutbildade och är förmågor och gåvor som vi får in i våra sammanhang. Visst är det en tröskel med språk och annat, men jag tror detta är morgondagens församlingsledare.

Under den första dagen av konferensen kommer Daniel Alm att tala utifrån 1 Moseboken kapitel 26, som bland annat beskriver hur Isak gräver upp de brunnar som filistéerna kastat igen.

– Rubriken för mitt anförande är "Löftet gäller". Det handlar om att gå till de andliga källorna och se att Guds löfte gäller, både i det som är vårt arv, i det som är våra svårigheter och i det som kommer, säger han.

Bortsett från alla talare och all information, fyller konferensen också ett annat behov.

– Det stora är att få möta alla sina vänner och kollegor. Att predikanterna får "komma in i värmen", det är det allra viktigaste, säger Daniel Alm.

– Vi välkomnar alla våra drygt 520 deltagare med värme och glädje. Konferensen är till för dem, för att stötta och hjälpa dem.

Den stora utmaning som han ser för framtiden, och som kräver bön och rustning, har med samtidens strömningar att göra.

– Vi blir allt mer pressade för vår syn på äktenskapet och Bibeln, och vi kommer att få leva med den pressen under kommande år. En utmaning är att hantera samhällsandan och ändå försöka vara så trogna vår kallelse vi kan, säger Daniel Alm.

Något som försvårar för alla samfund, menar han, är att stora delar av samhället har svårt att relatera till religiös tro som utövas gemensamt.

– Tron förpassas till den privata sfären. Men vi är ju ganska många som vill uttrycka vår tro tillsammans med andra. Man kan också ha svårt att förstå hur vi som kristna både kan ställa exklusiva anspråk och säga att Jesus är enda vägen till Gud, samtidigt som vi omhuldar religionsfriheten.

Bästa sättet att förhålla sig till detta, säger Daniel Alm, är genom bön.

– I Paulus första brev till Timoteus uppmanar han Timoteus att öva sig i gudsfruktan. Vi ska inte beklaga oss och skylla ifrån oss, utan vår uppgift är att vara ödmjuka och söka Gud. Be mer och odla fromheten i våra församlingar och liv. Jag tror det är den enda framkomliga vägen på sikt – att gå bedjande fram genom alla processer.

Vi blir allt mer pressade för vår syn på äktenskapet och Bibeln, och vi kommer att få leva med den pressen under kommande år.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...