Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.
Psalm 24:7

Världen idag

Partiledningen gav efter för hårdare krav mot konfessionella förskolor Foto: Adam Ihse/TT

S röstade bort religiösa inslag i alla skolor

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade på tisdag att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag. Den nya linjen är att alla skolor ska vara fria från religiösa inslag.

Nyheter · Publicerad 12:27, 11 apr 2017

– Det innebär att det blir samma regler för friskolorna som för de kommunala skolorna i dag. Konfessionella inslag ska inte förekomma inom ramen för skolan, säger gymnasieminister Anna Ekström.

I dag är religiösa inslag i undervisningen förbjudna. Däremot får friskolor i övrig verksamhet ha konfessionella inslag. Det vill nu Socialdemokraterna ta bort.

Att elever själva frivilligt sluter sig samman i en religiös grupp ska vara tillåtet, precis som det är tillåtet med politiska ungdomsförbund. Men det får inte vara skolan som styr detta.

Frågan är då vad som avses med "religiösa inslag". Blir det tillåtet att tända adventsljus?

– Det där är upp till Skolinspektionen att definiera, men jag har svårt att tänka mig att det inte skulle vara tillåtet. Vissa inslag är snarare förknippade med tradition än religion, säger Anna Ekström.

Partikongressen skärpte också skrivningarna kring vinster i skolan. Nu sägs att "syftet med svensk skola ska inte vara vinst", vilket hamnar i konflikt med aktiebolagslagens krav på aktiebolag. Partiet vill också se över nuvarande system med skolpengen och öka kommunernas makt över såväl etablering av skolor som planeringen av skolor. Dessutom vill S ta bort kötid som urvalskriterium till friskolor.

– Vi har stora brister i systemet med resursfördelning i dag. Kravet på konkurrensneutralitet möter inte behoven i dag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ett parti som förr var splittrat i synen på friskolorna tycks nu helt enigt. Ombuden slöt upp bakom de nya, hårdare skrivningarna.

– Nu ser vi till att resurserna hamnar i klassrummen och inte på kapitalisternas bankkonton, säger Olle Burell från Stockholm.

Ordförande för Tro och Solidaritet Ulf Bjereld framhöll dock att religionen inte är fienden och att de flesta konfessionella skolorna fungerar mycket bra.

– De som tror att man löser segregationen genom att förbjuda religiösa friskolor lurar sig själva. I ett samhälle präglat av religiös mångfald ska staten vara neutral och det är viktigt att debatten om hur staten ska utöva detta neutrala uppdrag inte kännetecknas av religionsfientlighet, säger han.

SSU som drivit på för att elevsammansättningen ska vara blandad är nöjt.

– Dessa skrivningar förpliktigar. Nu är det upp till partiet och regeringen att lägga fram konkreta förslag, säger ordförande Philip Botström.

Skolförslagen

Saxat ur förslaget till riktlinjer för skolan till S-kongressen:

"Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid."

"En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap."

"Lika möjligheter förutsätter olika resurser. Systemet med skolpeng ses över."

Barnens bästa trumfar över de vuxnas drömmar

Gästkrönika Jens Charlieson Allt handlar inte om en människas sexuella läggning. Jag vet att man gärna vill sortera in frågor och åsikter i de fack där de har placerats...