Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

"S riskerar misstroendevotum efter beslut om friskolor"

S-kongressens beslut om religiösa friskolor går stick i stäv med vad riksdagens majoritet har slagit fast. Det framhåller KU-ledamoten, Tuve Skånberg (KD), som menar att resultatet kan bli ett misstroendevotum mot ansvarig minister.

Nyheter · Publicerad 11:31, 13 apr 2017

Beslutet vid S-kongressen i tisdags innebär att konfessionella inslag ska förbjudas även i religiösa friskolor. Men ett sådant beslut går stick i stäv med vad riksdagens majoritet – i ett tillkännagivande i maj 2015 – har beställt av regeringen.

– Om inte regeringen effektuerar detta så finns en uppenbar risk att ansvarig minister kommer att avsättas för trots mot riksdagsbeslut, säger Tuve Skånberg till Världen idag.

Han citerar texten i det tillkännagivande som fyra allianspartier och SD röstade igenom 2015. Och där framgår att det ”i annan utbildning än undervisning får förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.”

Två år har gått sedan tillkännagivandet och nu går regeringspartiet – genom kongressbeslutet – istället i helt motsatt riktning, anser Tuve Skånberg.

– S-kongressens beslut gör det ännu mera angeläget att se till att regeringen effektuerar riksdagens beslut. De har inte riksdagens förtroende för att bedriva denna politik, påpekar den kristdemokratiske KU-ledamoten.

Men på senare tid har det även från allianshåll gjorts utspel mot religiösa friskolor. Frågan är om det finns förutsättningar att väcka ett misstroendevotum i riksdagen?

– Det vi vet med säkerhet är att det finns ett riksdagsbeslut som alla allianspartier och SD ställt sig bakom och där man vill ha konfessionella inslag i skolans värld. Självklart utgår jag från att alla partier står fast vid det man har sagt i riksdagen.

Tuve Skånberg ser stora risker med S-kongressens beslut och menar att detta, satt i praktik, skulle betyda slutet för landets konfessionella friskolor.

– Det innebär att socialdemokraterna stänger 66 religiösa friskolor, en del av dem har funnits sedan 1700-talet.

– När socialdemokraterna vill ha ”en skola fri från konfessionella inslag” så innebär det att konfessionella friskolor läggs ned och att skolavslutning i kyrkor, morgonbön och sommarpsalmer försvinner. Det är helt orimligt. Var sätter man gränsen, kanske vid adventsljus, kanske vid julgranar. Och får man räkna tideräkning efter Kristi födelse?

– Det är fullkomligt orimligt att förbjuda alla religiösa inslag i skolans värld därför att EN muslimsk skola misskött sig. Detta är att slå ihjäl myggor med spade.

Ulf Bjereld, förbundsordförande i socialdemokratiska Tro & Solidaritet menar att betydelsen av riksdagens tillkännagivande 2015 är diffust.

– Det är inte så att regeringen per automatik följer riksdagens tillkännagivanden. Och om regeringen inte gör det så har ju oppositionen möjlighet att gå till KU och försöka få rätt där, säger Bjereld.

Samtidigt menar han att S-kongressens beslut inte alls behöver få någon större betydelse. Och om det skulle få det så kommer det att ta tid, enligt Ulf Bjereld som även är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Ett lagförslag om detta kan ligga på bordet som tidigast om två-tre år, säger Bjereld och framhåller att frågan, om den ska kunna lyftas fram i riksdagen, först måste utredas noggrant.

– Vad är ett religiöst inslag och vad säger Barnkonventionen och Europakonventionen, detta är sådant som måste utredas. Och en utredning är klar tidigast 2019. Sedan är frågan om det kommer att finnas en riksdagsmajoritet, det vet vi inte heller.

I ett anförande på kongressen höll Ulf Bjereld fram positiva sidor med konfessionella friskolor. Men bland partikamraterna slöt alltså flertalet – inklusive partiledningen – upp bakom en tuffare linje mot dessa skolor.

Ser du någon risk att detta kommer att drabba kristna friskolor trots att de problem man vill komma åt finns vid exempelvis vissa muslimska friskolor?

– Jag tror att detta drabbar alla konfessionella friskolor – det blir någon form av kollektiv bestraffning och det tror jag är fel. Sedan tror jag att det finns de i vårt parti som inte bara bekymrar sig för situationen på muslimska friskolor utan kanske även för situationen på vissa kristna friskolor. Man kan tycka att det är rätt eller fel, men det är så jag har läst stämningsläget i partiet.

Ulf Bjereld menar också att elever vid konfessionella friskolor – även om S-kongressens beslut skulle bli svensk politik – kommer att kunna ha möjlighet till exempelvis morgonbön. Detta skulle, enligt vad även skolminister Anna Ekström sagt, vara möjligt på villkor att samlingen ordnas helt på elevinitiativ, utan formell inblandning från skolan.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...