Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

S-kongress lämnar Israel i fred

Svensk socialdemokrati är långt mer "obekväm" mot Palestina än vad den gängse uppfattningen är. Det hävdar Kenneth G Forslund (S), ordförande i riksdagens utrikesutskott. I år handlar inte en enda motion till partiets kongress om Israel och Palestina.

Nyheter · Publicerad 12:10, 15 mar 2017

Kenneth G Forslund ingår i den grupp, tillsammans med utrikesminister Margot Wallström, som kommer att hantera de internationella frågorna på partikongressen i april.

Men även om hela fyra sidor, av de dokument som handlar om utrikespolitik, berör Mellanöstern, så nämns inte Israel och Palestina. Detta skiljer ut årets partikongress från tidigare års, noterar Kenneth G Forslund.

– Historiskt har det funnits motioner om detta i partiet. I vissa fall har man krävt att Sverige ska verka för att säga upp EU:s associationsavtal med Israel och bojkotta israeliska varor över huvud taget, säger han.

– Men dessa har aldrig gått igenom och möjligen är det så att vi kommit dithän i den interna debatten att de som tidigare haft de idéerna insett att de inte får folk med sig här.

Ända sedan 1960-talet har det funnits motioner som krävt att Socialdemokraterna skulle uttala sig för ett erkännade av Palestina – något som skedde genom den S-ledda regeringens försorg hösten 2014. Men Kenneth G Forslund tycker att det är fel att beskriva partiet som ensidigt pro-palestinskt.

– Vi har haft en del intern debatt om Israel, men det är inget som brukar registeras utifrån, säger han.

– Vi har faktiskt, även om det inte är många som ser det, i någon mån en pro-israelisk grupp inom socialdemokratin, vilket värdemässigt står närmare vårt israeliska systerparti, Arbetarpartiet.

Socialdemokraterna förespråkar en tvåstatslösning för konflikten mellan Israel och Palestina. Och en sådan tror inte Kenneth G Forslund är möjlig utan att de två dominerande palestinska partierna, Fatah och Hamas, först enas.

– Alla parter har kört fast i en nedåtgående spiral. I dag behövs förhandling och försoning både mellan Israel och Palestina och mellan den Palestinska myndigheten och Hamas styre på Västbanken, säger han.

Kenneth G Forslund ser det inte som att den anti-Israeliska propagandan bland palestinierna nödvändigtvis är värre än den anti-palestinska retorik som han menar finns i Israel. Däremot anser Forslund att den förstärkts på båda sidor, och han påpekar att Sverige kontinuerligt lyfter den här frågan gent­emot palestinierna.

– Våra samtal med den palestinska ledningen och med Fatah är ganska uppfordrande och vi pekar ofta på deras brister och behov av att utvecklas och demokratiseras, att hålla partikongresser och allmänna val, säger han.

– Vi är långt mer obekväma för dem än vad bilden är här hemma, där det utmålas som att Fatah är vårt systerparti som vi i alla lägen låter hållas och försvarar. Det är inte verkligheten.

Sverige och Israel har inte haft de bästa av relationer sedan erkännandet av Palestina, och regeringen i Jerusalem har inte velat ta emot besök av utrikesminister Margot Wallström. I februari uttryckte sig det israeliska utrikesdepartementet ironiskt om beskedet att Sverige avser att tillsätta ett särskilt sändebud för konflikten mellan Israel och Palestina.

– Vi är djupt tacksamma över beslutet att slutligen lösa den här regionens problem, sa talespersonen Emmanuel Nahshon till Times of Israel om det svenska beskedet.

Kenneth G Forslund konstaterar att de styrande partierna för dagen i Israel och Sverige står mycket långt från varandra.

– Jag upplever inte att vi har problem med folket i Israel. Men Israel har i dag en högerinriktad regering medan vi har en rödgrön regering i Sverige. Så oavsett konflikten står vi långt ifrån varandra, säger han.

– Så är det även gentemot USA. Men där har vi en vana att hantera åsiktsavståndet. Det är lite kärvare när det gäller Israel, och så finns det en del övertolkningar, så att man uppfattar det som att vi är emot Israel som land och existens. Men det är tvärtom: vi är mycket beslutsamma i detta vi vill se två stater sida vid sida.

Alla parter har kört fast i en nedåtgående spiral. I dag behövs förhandling och försoning både mellan Israel och Palestina och mellan den palestinska myndigheten och Hamas styre på Västbanken.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...