Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

RFSU upprörs över starkare abortmotstånd i Europa

Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, går till storms mot en europeisk utveckling där abort allt mer problematiseras och motarbetas. Hon menar att värdekonservativa, främlingsfientliga och kristna fundamentalister gör framsteg och bidrar till en gammalmodig syn på kvinnor och deras kroppar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 maj 2012

I flera europeiska länder går utvecklingen mot mer kraftfulla förebyggande insatser mot abort, i andra pågår en diskussionen om sänkta veckogränser och samvetsfrihet för vårdpersonal som vill avstå från att genomföra abort. I Ungerns grundlag finns det numera inskrivet att livet börjar vid befruktningen och i exempelvis Polen och Irland är abort förbjudet med vissa undantag. Den här utvecklingen ogillar RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Åsa Regnér är organisationens generalsekreterare och menar i en debattartikel i Aftonbladet att rätten till abort nu måste försvaras.

"Den politiska utvecklingen i Europa med många värdekonservativa regeringar, ökat inflytande från kristna fundamentalister och främlingsfientliga partier, bidrar till en alltmer gammalmodig syn på kvinnor och deras kroppar", skriver hon. De grupper som vill "inskränka kvinnors rättigheter" har ökat sin närvaro i EU-parlamentet och är välorganiserade och välfinansierade enligt Regnér som uppmanar EU-minister Birgitta Ohlsson och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att "snarast mobilisera och kalla till ett strategimöte för att på allvar diskutera hur utvecklingen i Europa bäst ska mötas." Hon vill se att svenska statsråd fördjupar diskussionen om abort och sexuella och reproduktiva rättigheter med sina europeiska kollegor. "Det är faktiskt outhärdligt att år 2012 se att kvinnor tvingas kröka på ryggen för staten, kyrkan och läkare, trots att abort och preventivmedel handlar om kvinnans liv och hennes egen kropp", skriver Åsa Regnér.