Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Premiär för kristen rektorsakademi

Arton skolledare och huvudmän för kristna skolor och förskolor samlades i förra veckan på missionsgården Strandhem, Örkelljunga, för att delta i första omgången av en ny rektorsutbildning.

Nyheter · Publicerad 08:07, 12 feb 2018

Rektorsakademin, som utbildningen kallas, löper över tre terminer och är tänkt att vara ett komplement till den statliga rektorsutbildningen. 

Under vårterminens studier ligger tonvikten på den kristna skolans historia och utbildningsuppdrag i Sverige, kristen utbildningsfilosofi, och lagstiftningen för skolor med kristen profil.

De som samlats i Örkelljunga under tisdagen och onsdagen förra veckan var rektorer, förskolechefer och huvudmannarepresentanter från skolor och förskolor som ingår i Kristna friskolerådet.

Elin Andersson, rektor vid Vasaskolan i centrala Göteborg, berättar att hon beslöt sig för att delta i utbildningen i samråd med skolans huvudman, Stiftelsen för kristna skolor.

– Vi talade om att det kunde vara ett sätt för oss att stärka den grund vi står på som kristen grundskola. Det är också bra att få lyfta blicken lite ur vardagen och få nya intryck, säger hon.

De två halvdagarna levde upp till hennes förväntningar.

– Vi fick gott stöd i vårt eget ledarskap, och chans att fylla på andligt i andakter och bönestunder. Men också kunskapsmässigt var det mycket givande. Helheten var mycket bra, säger hon.

En annan nöjd deltagare är Rebecka Hagsten, biträdande rektor vid Grenadjärskolan i Örebro.

– Det var ett bra upplägg där man fick väldigt bra undervisning men också en del tid tillsammans, så att vi skolledare fick möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter, säger hon.

Just önskan om relationer till andra kristna skolor var ett skäl till att Rebecka Hagsten valt att gå utbildningen.

– Dels kände jag att jag ville förankra mig ännu mer i kristen utbildningsfilosofi och också få hjälp med hur man kan tänka gentemot olika myndigheter. Dels kände jag att jag ville ha närmare relationer med andra kristna skolor och med andra kristna rektorer och skolledare runt om i landet.

Anders Dunemyr, projektledare för rektorsakademin och den som utformat innehållet, tycker att utbildningen fick bästa möjliga premiär.

– Det var en engagerad grupp på 18 kursdeltagare som gav uttryck för stor entusiasm och tacksamhet över modulen, kommenterar han för Världen idag.

– I kombination med den fina miljön i Strandhem och med ett innehållsrikt program blev vi på kort tid som ett sammansvetsat team. Många gav uttryck för att de fått ny initiativkraft, klarhet och mod att gå vidare i sina värdefulla uppdrag.

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Budskapet ”Skydda dem” vinner gehör

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. I morgon, fredag, går medborgarna i Republiken Irland (Eire på det ursprungliga irländska språket gaeliska) till folkomröstning om det...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...