Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

PR och Jesus i fokus för Pingst

Ett ”Pingstipedia” för församlingar, tre nya verksamhetsledare och en ny framtidsbild – det var några av sakerna som röstades igenom på Pingströrelsens rådslag som ägde rum i Norrköping i helgen. Samfundets fokus är och förblir dock att vinna människor för Jesus.

Nyheter · Publicerad 16:17, 16 maj 2017

– I en tid där det mesta är till salu men inget ges bort, där vi frestas att tro att Gud skulle vara någon slags jultomteliknande farbror, behövs överlåtelse och formbarhet, mjukhet och följsamhet. Vi är ett folk som följer och ber att många ska vilja följa Jesus, sa Pingströrelsens föreståndare Daniel Alm i sitt tal vid årets rådslag som ägde rum i Pingstkyrkan i Norrköping den 12–13 maj.

Rådslaget är Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan) högsta beslutande organ, där omkring 370 församlingar representeras av två till fem ombud var.

Vid årets rådslag togs det bland annat beslut om en kommunikations- och mediesatsning. Denna satsning är tänkt att innehålla ett slags Wikipedia för Pingströrelsens församlingar, det vill säga en internetsida där församlingarna kan dela musik, undervisning och idéer. Syftet är att församlingarna ska kunna bidra till varandra.

Något annat som antogs var en ny framtidsbild. Denna bild sammanfattas i målet att Pingst ska: ”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.”

Strategierna för att uppnå detta mål är bland annat att ha en vision för församlingsplantering, att ha ekumeniska nätverk av pastorer, att fokusera på att resa upp nya ledare och att arbeta med lärjungaskapande inom undervisning.

I det dokument där målet fastslås, nämner man bland annat sitt arbete bland nyanlända. ”Vi har hjälpt massor av nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige och blivit den rörelse där många hittar trygghet, gemenskap och sina första lokala vänner”, skriver man.

Under rådslaget invaldes tre nya verksamhetsledare: Hans Wikström för LP-rörelsen, Andreas Ardenfors för Pingst församling och Johanna Bode för Pingst ung.

Två nya styrelsemedlemmar valdes in: Stefan Claar från Norrköping och Gustaf Nyström från Varberg.

Flera andra personer valdes in till andra poster – exempelvis blev Jan-Gunnar Eurell invald till styrelsen för ”Pingst förvaltning AB”, det bolag som placerar rörelsens tillgångar. Årets avkastning för detta bolag innebar i praktiken en gåva på 5,7 miljoner till Pingströrelsen.

Hur blev då resultatet för samfundet i stort?

– Det ekonomiska läget är stabilt just nu. Vi fick ett positivt resultat på 12 miljoner, men det är endast hälften av detta som är vårt eget kapital. Andra halvan finns i olika projekt, säger Daniel Alm.

Han är tacksam för året, men också för dagarna i Norrköping.

– Det var väldigt mycket gudsfruktan i luften. En del av tiden gick så klart till formalia, men vi hade också mycket bön och lovsång. Det var berörande dygn, säger han.

Han berättar att en av församlingsföreträdarna som var på plats uttryckte sin förvåning över dagarna. ”Jag trodde att jag skulle bli informerad, men jag blev uppbyggd”, sa han.

Vilka är de viktigaste frågorna som Pingst står i just nu?

– Det är alltid samma sak: Att vinna människor för Jesus, säger Daniel Alm.

Han betonar dock att det inte handlar om att ”producera” lärjungar.

– Vi ska vara en trädgård snarare än en fabrik.

Det var väldigt mycket gudsfruktan i luften. En del av tiden gick så klart till formalia, men vi hade också mycket bön och lovsång.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....