Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.
Psalm 24:7

Världen idag

Ombud: "Byt namn på KD"

Byt ut namnet ”Kristdemokraterna” till ”Medmänniska”. Det föreslår Simon Olsson, kristdemokratisk pressekreterare, i en motion till partiets riksting. – Jag möter ofta fördomar, missuppfattningar och bristande kunskap om Kristdemokraterna, förklarar han för Världen idag.

Nyheter · Publicerad 15:01, 15 feb 2017

Simon Olsson är pressekreterare för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting, ordförande och kampanjledare för KD i Sollentuna samt ombud på partiets riksting. I en motion till Kristdemokraternas riksting i höst föreslår han nu att partiet byter namn – till ”Medmänniska”.

– Jag jobbar med kommunikation för partiet och ser en del problem när jag samtalar med människor. Jag möter ofta fördomar, missuppfattningar och bristande kunskap om Kristdemokraterna. Enligt min bedömning har det med partinamnet att göra, säger han.

Simon Olsson förklarar att många människor tror att Kristdemokraterna är ett religiöst parti som grundar sin politik på Bibeln, och att de inte har kännedom om att kristdemokrati är en ideologi.

– Om man säger att man är socialdemokrat förstår människor att man inte behöver vara social för det, men om man säger att man är kristdemokrat så tänker många att man är kristen.

Ett alternativ till namnbytet, menar Simon Olsson, skulle vara att få bort beröringsskräcken med kristen tro.

– Men jag tror att det är svårt på kort sikt, medger han.

Har du stöd för namnbytet i ditt parti?

– Det är lite blandat. Det är många som, liksom jag, kan se problem med vårt nuvarande namn. De är öppna för ett namnbyte. Andra tycker att det är bra som det är. På längre sikt tror jag att vårt namn ger en uppförsbacke. Därför tror jag att det är bra att byta ut det.

Tycker du att KD ska lämna sina kristna rötter?

– Absolut inte. Snarare tycker jag att ett namnbyte är ett sätt att göra det tydligare. Jag tycker inte att vi ska tona ner kopplingen till kristen tro, men KD är inget religiöst eller fundamentalistiskt parti. Det är ett kristdemokratiskt parti.

Vad kan du säga till dem som ändå tycker att det här låter som ett sätt att få bort kopplingen till kristen tro?

– Det är inte alls det som det handlar om. Jag vill bara hitta ett sätt att vara tydlig med vad Kristdemokraterna står för.

Varför föreslår du just namnet ”Medmänniska”?

– Det är ett namn som visar vad vi står för. I det namnet får man med de kristna värderingarna, samtidigt som det är positivt laddat.

På vilket sätt passar ”Medmänniska” bättre in på KD än på andra partier?

– Medmänsklighet finns med i vårt principprogram. Det kan visserligen säkert finnas med i andra partiers program också, men KD är, till skillnad från andra partier, ett värdegrundat parti. Vi utgår inte från exempelvis ekonomi, utan från vilka värderingar som ska styra i samhället. Det handlar om de relationer vi har med varandra.

– Därför tror jag att ”Medmänniska” kan vara ett bra sätt att sammanfatta värdegrunden.

Simon Olsson betonar dock att namnet ”Medmänniska” endast är ett förslag. Det viktiga är att det blir en diskussion, menar han.

– Motionen kommer antagligen att tas upp på rikstinget.

Simon Olsson har inte bara skrivit en motion om frågan. I en debattartikel, som publicerades i Metros nättidning i fredags, redogör han för varför han tycker att partiet borde byta namn.

Medmänsklighet finns med i vårt principprogram. Det kan visserligen säkert finnas med i andra partiers program också, men KD är, till skillnad från andra partier, ett värdegrundat parti.

Barnens bästa trumfar över de vuxnas drömmar

Gästkrönika Jens Charlieson Allt handlar inte om en människas sexuella läggning. Jag vet att man gärna vill sortera in frågor och åsikter i de fack där de har placerats...