Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Ökat motstånd mot konfessionella skolor

Det blåser snåla politiska vindar kring de konfessionella friskolorna. LO:s ledning sade nyligen att man vill förbjuda "religiösa skolor", och tidigare i höst beslöt Liberalerna att verka för att begränsa dessa skolor. Frågan kan även komma att tas upp vid Socialdemokraternas partikongress 2017.

Nyheter · Publicerad 12:46, 21 dec 2016

"Vi måste få ett totalstopp för vinstuttag liksom för religiösa friskolor. Även ett förstatligande av skolan bör övervägas."

Så skrev fyra toppar i Landorganisationen (LO) i Dagens nyheter förra veckan, däribland LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och förste vice ordförande Therese Guovelin.

Någon förklaring till varför religiösa skolor bör stoppas gavs inte i debattartikeln.

Men en av skribenterna sade till tidningen Dagen att det handlar om att "motverka segregation". Det är samma argument som Liberalerna använde när de tidigare i höst beslöt att förbjuda nyetablering av konfessionella friskolor.

Utbildningsdepartementet har under hösten påbörjat en granskning av hur konfessionella friskolor följer skollagens krav på att undervisningen är fri från konfessionella inslag – ett krav som inte gäller för övrig skolverksamhet, så kallad utbildning, i konfessionella friskolor.

Men Miljöpartiet, vars språkrör Gustav Fridolin är utbildningsminister, har hittills inte flaggat för att man ifrågasätter de konfessionella skolornas vara eller icke vara.

Socialdemokraterna har uttryckt sig mer kritiskt, och frågan är om partiet är på väg att ändra sin tillåtande inställning.

Visserligen släpps inte samtliga handlingar till partikongressen i april 2017 förrän i slutet av februari. Men minst två motioner som berör konfesionella skolor har lagts ut på internet.

Dels är det Allmänna kvinnoklubben, som ingår i riksförbundet S-kvinnor, som vill att partikongressen verkar för att stoppa konfessionella friskolor.

"Alla gemensamt finansierade samhällsfunktioner måste vara sekulära. Det gäller särskilt skolan. Därför kan inte religiösa skolor accepteras", står det i motionen, som söker partikongressens stöd för att "skolor byggda på religiös grund inte ska få statsbidrag".

Dels handlar det om motionen "En jämlik skola" från det socialdemokratiska partidistriktet i Göteborg. Här ingår ett förslag om "att utreda möjligheten att införa ett förbud mot friskolor med konfessionell inriktning".

I motionen noterar partidistriktet att de konfessionella friskolorna "visserligen" ska följa samma värdegrund och läroplan som gäller vid kommunala skolor.

"...men det är snarast att betrakta som en from förhoppning eftersom själva drivkraften bakom att starta en konfessionell friskola är att förstärka och förankra det religiösa perspektivet", tillägger motionärerna, som vidare påpekar att Skolinspektionen kritiserat skolorna för till exempel "abortkritiska filmer, censurerade läroböcker och att elever tvingats delta i religiösa aktiviteter".

Sven Magnusson, vice ordförande för Kristna friskolerådet, reagerar på formuleringarna.

– Det är givetvis trevligt att ett socialdemokratiskt partidistrikt kan ha fromma förhoppningar – dock icke-konfessionella sådana, får man förmoda – men samtidigt uppseendeväckande att man kan uttrycka sig så fördomsfullt och generaliserande som Göteborgsdistriktet gör, säger han i en kommentar till Världen idag.

– I själva verket är det ytterst ovanligt att kristna skolor får kritik för sitt sätt att hantera konfessionaliteten. De kristna skolorna är i mångt och mycket föredömen i sitt sätt att bemöta elever med olika tro och kulturbakgrund.

[Det är] uppseendeväckande att man kan uttrycka sig så fördomsfullt och generaliserande som Göteborgsdistriktet gör.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...