Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Ökat intresse för Israelresor från Norden

Israels turistnäring går som tåget och till nästa års jubileum räknar man med ett nytt besöksrekord samtidigt som sannolikt många nya attraktioner tillkommer i landet.

Nyheter · Publicerad 18:00, 20 okt 2017

Nästa år firar Israel 70 år som nation. Det är något som kommer att vara synligt för den som reser till det heliga landet under 2018.

– Festerna planeras av en särskild regeringskommitté. Jag är säker på att det kommer att märkas över hela Israel, säger Göran Nilervall, marknadschef på Israeliska statens turistbyrå i Sverige.

Innevarande år kommer sannolikt att bli ett rekordordår för Israel när det kommer till turism. Sedan oktober 2016 noteras en uppgång på cirka 20 procent i turism till Israel från hela världen.

– Fram till och med slutet av augusti 2017 kom 2,3 miljoner turister till Israel, en ökning med 24 procent jämfört med samma period år 2016. Varje enskild månad under 2017 har slagit tidigare rekord för bästa turistmånad. Det betyder med andra ord att 2017 med all sannolikhet kommer bli ett rekordår för turism till Israel.

Och turism är förstås en viktig inkomstkälla. Landets inkomster från turistnäringen beräknas ligga på 3,4 miljarder dollar bara för årets åtta första månader enligt officiella siffror från Israel.

– Det man kan säga är att det generellt sett investeras stort i turistbranschen i Israel. Fler hotell och attraktioner tillkommer ständigt som kompletterar arkeologi och historia, som är hörnstenarna i landets förmåga att ständigt attrahera turister, säger han.

Sverige bedöms vara en marknad med stor potential och turistministeriet i Israel har därför sedan slutet av 2016 investerat mycket här. Det har under en tid varit ganska tydligt att Israel gjort rätt stora köp av reklam i en rad olika medier i Sverige. Och det verkar ha gett resultat.

– Från Norden ökar vi med cirka 20 procent per månad jämfört med tidigare år, säger Göran Nilervall.

Även om 2017 troligen kommer att vara det bästa turiståret så är förväntningarna ännu större på 70-års jubileet av staten Israels bildande nästa år.

– Vi hoppas att 2018 blir ett ännu bättre år för turism. Israel ökar sina investeringar under 2017 och 2018. Även ur den aspekten kommer det att vara rekordår.

Och redan nu märks ett ökat intresse för Israels självständighetsdag nästa år.

– Att fylla jämt som nation är förstås ett bra sätt att locka fler turister och vi vet att efterfrågan ökar snabbt. Vi har hört rapporter om att hotell i Jerusalem och i norr redan börjar bli överbokade runt Israels självständighetsdag i april.

Varje enskild månad under 2017 har slagit tidigare rekord för bästa turistmånad.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...