Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

I maj räknar Kristna friskolerådet med att kunna presentera ett läromedel om sex och samlevnad. Foto: Pixabay

Nytt läromedel om sex och samlevnad tas fram

Kristna friskolerådet uppmanar alla sina grund- och gymnasie­skolor att beställa och förskotts­betala ett alternativt läromedel om sex och samlevnad. Planen är att kunna skicka ut ett häftat material i maj, med sikte på ett mer fullödigt läromedel senare.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 feb 2015

– Vi vill fokusera på att ge en helhetsbild, där sexualiteten blir en vacker del av relationen, och inte frikopplas från känslor, ansvar, traditioner och samhället, säger Johan Semby, ordförande för Nätverket för samlevnad och sexualitet.

Det nybildade nätverket samlar företrädare för flera kristna samfund och organisationer, och säger sig vilja verka "för en sund vägledning kring sex, relationer och samlevnad."

"Organisationer som RFSU och RFSL har fått en monopol­liknande ställning i både skola och samhälle, något som är olyckligt inte minst för att deras vägledning sällan återspeglar den helhetssyn på relationer – inklusive kopplingen mellan kärlek och sex – som vi menar är av­görande för ett gott sexuellt samliv", skriver nätverket i sitt brev till skolorna.

Tanken på att skapa ett material för skolans undervisning i sex och samlevnad föddes i efter­dyningarna av debatten om Sex på kartan, ett material som tagits fram av Utbildningsradion och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), och som skickades ut till skolorna 2012. Inte minst från frikyrkligt håll kom kritiken snabbt – framför allt menade man att materialet var alltför avancerat för sin målgrupp och att det uppmuntrade till en tidig sexdebut.

Efter några års diskussioner inom kristna samfund och organisationer har man nu landat i att låta ta fram ett första elevmaterial, "Nära varandra", för högstadiet och gymnasiet till maj i år. Författare blir Per och Therése Ewert, båda med erfarenhet av att skriva läromedel för skolan.

Att ta fram och trycka materialet väntas kosta omkring 100 000 kronor. Anledningen till att man nu ber de kristna skolorna att beställa och även förskottsbetala häftet, för 50 kronor per häfte, är att man två gånger om nekats medel från Allmänna arvsfonden, som beviljade 5 miljoner kronor åt arbetet med Sex på kartan.

– Vi tyckte att vi lämnade in en bra första ansökan, men fick tillbaka den med en rad anmärkningar. I den nya ansökan såg vi till att svara utförligt på alla dessa, men fick ändå avslag igen, säger Johan Semby.

Om "Nära varandra" slår väl ut blir nästa steg att ta fram ett mer omfattande material, vilket ska kunna nå långt utanför de kristna leden.

– Tanken är att det ska kunna användas av alla skolor. I grund och botten handlar det ju om att åberopa allmänna principer och att lägga fokus på våra barns hälsa och välbefinnande ur både ett individualistiskt och folkhälso­perspektiv, grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Johan Semby.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

Valet börjar i dag – för utlandssvenskarna

Val. Svenska medborgare utomlands får börja förtidsrösta redan i dag. Över en halv miljon svenskar bor utomlands och av dessa får cirka 165 000 rösta – motsvarande 2,2 procent av samtliga som är röstberättigade i valet i Sverige.

Kristersson toppar förtroendemätning

Politik. Förtroendet för Ebba Busch Thor ökar mest Ulf Kristersson (M) fortsätter ha ett stabilt förtroende bland väljarna enligt Novus senaste mätning. Den som gått starkast framåt senaste månaderna...