Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

En kvinna i ett flyktingläger i Uganda läser Bibeln på sitt modersmål. Foto: Ben Curtis

Ny milstolpe för bibelöversättare

Hela eller delar av Bibeln finns nu på mer än 3 300 språk i världen. Det visar ny statistik från bibelöversättarorganisationen Wycliffe, som i Sverige har namnet Folk&Språk.

Nyheter · Publicerad 16:46, 14 nov 2017

Wycliffe beskriver på sin webbplats ett skeende där översättningsarbetet accelererar genom att allt fler aktörer; missionsorganisationer, kyrkor och andra kristna sammanslutningar, involveras och samarbetar i bibelöversättningsuppdraget. Hela Bibeln finns i dag tillgänglig på 670 språk, ytterligare 1 521 har Nya testamentet på sitt språk och 1 121 språk har bibeldelar och berättelser.

Trots framstegen konstaterar Wycliffe att minst 1,5 miljarder människor inte har hela Bibeln tillgänglig på sitt förstaspråk. Över 652 miljoner av dessa har dock Nya testamentet, andra har bibeldelar eller åtminstone någon form av översättningsarbete eller så har förberedande arbete påbörjats.

Man skriver vidare att det finns pågående översättning och/eller språkligt utvecklingsarbete på 2 584 språk i mer än 70 länder. Wycliffe betonar också att arbetet med översättning får många positiva följdverkningar. Genom att samarbeta med lokalsamhällen så får man effekt även i icke-bibelrelaterade projekt som till exempel att producera material för alfabetisering, utbildning och hälsa.

Bland framstegen för kristet material nämner organisationen vidare även att under 2017 så firade YouVersion – som ger ut Bibeln digitalt – att deras version nu är tillgänglig på över 1 100 språk. Dessutom finns den mest spridda Jesusfilmen numera att ta del av på över 1 500 olika språk.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...