Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Ny församling planteras i Stockholm på lördag

På lördag startar Tempelchurch – en ny församling i Stockholm. – Vi startar den för att den behövs, säger pastor Gunilla Eriksson.

Nyheter · Publicerad 17:10, 12 jan 2018

Stockholm är stort och Gunilla Eriksson, som under många år varit verksam som frälsningssoldat, har upplevt en tydlig kallelse att starta församlingen nu på lördag.

Hon beskriver Tempelchurch kort och gott som en fri församling som tror på Kristus, predikar Ordet, praktiserar nattvard och ser till hela människan.  

Och församlingen menar hon startas på ett direkt tilltal – en vision av Gud. Där Gud på olika sätt sedan bekräftat detta och öppnat dörrar.

– Gud sade till mig: ”Det här är min kyrka och du ska starta den.” Jag svarade ja och frågade: ”Men var ska den vara?” och Gud sade: ”I Stockholm”. 

Hon berättar att hon och några andra började be över tilltalet.

– Vi upplevde att Gud mycket tydligt sade till oss att den här kyrkan kommer att bestå av människor som i dag inte har en plats att vara på.

Platsen för församlingens möten kommer att vara i Betlehems­kyrkan på Luntmakar­gatan i Stockholm. Mötena kommer att hållas på lördagseftermiddagarna klockan fyra och sex.

– Vi gör ingen skillnad på människor utan vi accepterar dem precis som de är och vi fokuserar på hela människan, säger Gunilla Eriksson.

Församlingen kommer från start att ha bibelstudier och själavårdsundervisning som kommer att vara öppna för alla. Gunilla och en annan ledare kommer ha ansvar för detta. Och hon är tydlig med att man alltid kommer att ha förbön på den andra gudstjänsten.

Under inledningsmötet på lördag kommer Simon och Maj Monczak från en karismatisk församling i Gammelboning att medverka. Paret kommer även samarbeta med församlingen framgent genom att bland annat ha bibelstudier. Den 20 januari kommer Tempelchurch gästas av Barbro Erling. Och Gunilla Eriksson är full av tillförsikt.

– Vi ser med spänning fram emot vad Tempelchurch kommer att innehålla. Och vilka människor som kommer att vara där.

Vi upplevde att Gud mycket tydligt sade till oss att den här kyrkan kommer att bestå av människor som i dag inte har en plats att vara på.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...